W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Gregor Mendel

Mendel, Gregor (kloosternaam; doopnaam: Johann) (Heinzendorf, Oostenrijks Silezi� [thans Hyncica, Tsjechi�], 22 juli 1822 - Br�nn [Brno] 6 jan. 1884), Oostenrijks geneticus, trad in 1843 in in het augustijnenklooster te Br�nn (priesterwijding 1847), studeerde te Wenen natuurwetenschappen (1851-1853) en werd in 1868 abt van het klooster te Br�nn.
Sinds 1856 hield hij zich in een slechts 250 m2 groot tuintje van het klooster bezig met experimenten op het gebied van de erfelijkheid, die tot de - volgens Thomas Hunt Morgan - grootste ontdekking in de biologie van de laatste 500 jaar leidden.
Proeven
Mendel gebruikte methoden die voor de biologische wetenschap van zijn tijd nieuw waren en die nog steeds als voorbeeld kunnen gelden:
a. Hij beperkte zich tot ��n, voor zijn doel bijzonder geschikt proefobject (de erwt).
b. Hij bestudeerde bij zijn kruisingsproeven slechts enkele opvallende kenmerken, en wel als alternatieve kenmerken-paren, bijv. gele of groene, gladde of gerimpelde zaden, purperen of witte bloemen, lange of korte stengels. Mendels voorgangers plachten bij hun kruisingen de individuele bastaarden als geheel te bestuderen en waren door de complexe hoeveelheid van gegevens niet in staat duidelijke resultaten te verkrijgen.
c. Uitgaande van eenvoudige situaties, kon Mendel steeds ingewikkelder proeven uitvoeren en analyseren; bovendien legde hij zijn resultaten kwantitatief vast.
De door Mendel gevonden grondprincipes zijn later in de wetten van Mendel nader geformuleerd (zie erfelijkheid). Het belangrijkste resultaat dat hij met deze methoden bereikte, was de ontdekking dat erfelijke eigenschappen (later genen genoemd) in bastaarden niet door vermenging in elkaar opgaan en als zodanig verdwijnen, maar dat zij hun identiteit bewaren en onafhankelijk van elkaar blijven voortbestaan (zie gen). Het belang van zijn bevindingen werd pas in 1900 erkend (na de herontdekking door Hugo de Vries, K.E. Correns en E. von Tschermak).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer