WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De griend

De griend of Globicephala melaena. Grootte : lichaamslengte mannetje 4,5 tot 8,5 meter, wijfje vier tot zes meter. Gewicht mannetje tot 3800 kg en wijfje tot 1800 kg. Uiterlijk : lange, ietwat zijdelings afgeplatte cilindervormige dolfijn. Op de rug zwart, naar de buikzijde toe donkergrijs tot grauwwit. Aan de keel een witte, vlindervormige vlek, die zich als streep voortzet over het midden van de buik. De kop is bolvormig (volksnaam : bolkop), sterk naar voren gewelfd. De rugvin, vrij laag en lang, ligt voor het midden van de rug. De borstvinnen zijn vrij lang en puntig. In elke kaakhelft ongeveer twaalf sterke tanden.
Verspreidingsgebied : er zijn twee afzonderlijk geografisch bepaalde ondersoorten (door sommige onderzoekers beschouwd als zelfstandige soorten), die de noordelijke en zuidelijke koele, gematigde zeeën en oceanen bewonen : G.m.melaena en G.m.edwardii.
Grienden zijn de meest sociale van alle walvissen. Men ziet ze vaak in scholen van vele honderden dieren, die worden geleid door een oud, dus ervaren, dier. Strandt deze leider in een panieksituatie, dan stranden alle leden van zijn kudde. Uit Engeland zijn verscheidene van deze massale strandingen bekend, maar ook uit Nederland kennen we twee van deze gevallen en aan de Belgische kust kent men een drietal strandingen.
Deze massale strandingen zijn van vele plaatsen bekend, onder meer van Newfoundland en de Färöer-eilanden, waar de dieren dan soms bij duizenden aan land worden gedreven en een gemakkelijke buit vormen. Plaatselijk is de soort waarschijnlijk verdwenen, maar als geheel loopt zij nog geen gevaar.
De grienden voeden zich met vis, zowel op de bodem levende als vrij zwemmende, en pijlinktvis. Zij duiken waarschijnlijk diep als dat nodig is om het voedsel te bemachtigen. De wijfjes beginnen zich voort te planten als ze zes jaar oud zijn en werpen dan om de drie jaar een jong. De draagtijd is zestien maanden. De jongen, die bij de geboorte ongeveer twee meter lang zijn, worden ruim achttien maanden gezoogd.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer