W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Op het land levende zoogdieren
 

Grootoorvleermuis
Groep : op het land levende zoogdieren

De grootoorvleermuis behoort tot de vleermuisfamilie van de Vespertilionidae, die 43 geslachten en 342 soorten bevat. Om zijn prooi te kunnen lokaliseren en achtervolgen heeft de grootoorvleermuis oren die net zo lang zijn als zijn lichaam. Ook is deze uitstekende jager makkelijk te herkennen aan zijn trage, fladderende vlucht. Als het donker is, verlaat hij zijn slaapplaats om in de vlucht insecten te vangen of ze van planten en van de grond te grissen.
Tijdens de winter zoekt de grootoorvleermuis een koude, vochtige rustplaats op om er alleen of in groepjes een winterslaap te houden. Tot zijn favoriete plekken behoren grotten, tunnels, boomholtes of de holle muur van een gebouw. Tegen de lente komt hij weer te voorschijn en gaat op zoek naar een droog, warm zomerverblijf in een boom of in een ruim gebouw met een opening naar het dak. Valt zijn keuze op een gebouw, dan stevent hij direct op de dakbalken af, waar hij in kleine groepen leeft. Vaak bevindt zijn rustplek zich vlak bij voedselgronden zoals een park, bos of tuin en hij verraadt zijn aanwezigheid door de hopen uitwerpselen op de grond eronder. Nadat hij de ganse dag geslapen heeft, wordt hij tegen de avond wakker en maakt zich op voor zijn nachtelijke voedseltocht. Hij strekt zijn vleugels en vliegt eerst nog wat rond voordat hij zijn rustplaats verlaat, om er pas tegen de ochtend terug te keren.
Grootoorvleermuizen paren in de herfst, maar het eitje wordt pas bevrucht in de lente daarop. Ongeveer twee maanden na de winterslaap krijgt het vrouwtje ��n jong. De zwangere vrouwtjes verzamelen zich in kleine moederschapkolonies met ongeveer tien tot twintig vleermuizen, bij voorkeur in een warme, droge dakruimte van een gebouw. Nadat de kleine vleermuis in juni of juli geboren is, voedt hij zich eerst nog ongeveer zeven weken met melk van zijn moeder.
Deze insectenetende vleermuis voedt zich vooral met motten, kevers, spinnen en vliegen. Ook deze vleermuis maakt gebruik van het systeem van echolokatie (terugkaatsen van signalen). Ook maakt hij tijdens de jacht gebruik van zijn scherpe ogen en oren. Hoewel de vleermuis tijdens de vlucht een klein insect kan opeten, gaat hij voor het verorberen van grotere insecten ergens zitten.
Hoewel ze niet meer zo talrijk zijn als vroeger, is de grootoorvleermuis in Engeland nog steeds de op ��n na meest voorkomende vleermuissoort. Hij heeft veel geleden onder de aantasting van zijn leefgebied, waardoor ook de voedselvoorraden afnemen. In sommige landen zijn vleermuizen en hun slaapplaatsen nu wettelijk beschermd.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer