W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek :
Bomen - overzicht

Grove den

Pinus sylvestris.
Verspreid over geheel Europa, Noord-Azi� en ingevoerd in de Verenigde Staten. Mooie boom die veertig meter hoog kan worden. Afbladerende schors, rood aan het bovenste deel en schubbig, gespleten en grijs wordend onder aan de stam. Naalden in groepjes van twee, vijf tot acht cm, blauwgroen. Kegel gekromd, mat grijs, vijf tot acht cm lang. Volgens de streken worden er verschillende namen aan gegeven : Riga-den, Noordeuropese den, enz. Er bestaan verschillende vari�teiten : compacta, pendula, enz. Komt veelvuldig voor in bossen in Nederland en in Belgi� tot op de armste zandgronden. Wordt ook wel als sierboom gebruikt. Verdraagt koude en warmte, heeft behoefte aan veel licht en groeit op allerlei gronden. Het hout heeft grote waarde en is licht. Men gebruikt het voor masten, heipalen en vloerbalken.

 

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google