W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vissen
 

Harders

Harders of Mugilidae komen over de hele wereld voor, er bestaan ongeveer tachtig soorten. Het zijn economisch gezien erg belangrijke vissen. Ze zijn gemakkelijk herkenbaar door hun twee korte, gescheiden rugvinnen - de voorste met vier stekels - en door hun korte, platte kop. Ze bezitten een brede eindstandige bek met zeer kleine borstelvormige tandjes. Harders leven in scholen dicht bij de kust en dringen vaak brak en zoet water binnen. Harders voeden zich voornamelijk met detritus en met algen die op stenen en palen groeien. Ze 'grazen' de algen met hun borstelvormige tandjes af, waarbij ook veel dierlijke organismen gegeten worden. Grote harders eten ook schelpdieren. In de Nederlandse kustwateren kunnen drie soorten voorkomen : diklipharder - goudharder en dunlipharder.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer