WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Het graf van Meketre

Van de moerasgebieden van zijn noordelijke delta tot de kurkdroge streken in het zuiden is Egypte, zoals een moderne archeoloog heeft opgemerkt, een land waar je geen schop in de grond kunt steken zonder iets te vinden. De in de bodem verborgen schatten hebben  al eeuwenlang mensen aangetrokken die hoopten rijk te worden door het verleden te plunderen. Anderen noemden zichzelf archeologen, maar volgens de huidige normen waren ze niet meer dan amateurs. Velen richtten, in hun haast een graf of tempel leeg te halen, onherstelbare schade aan; ze wisten zo belangrijke aanwijzingen uit die wellicht zouden hebben kunnen bijdragen tot een oplossing van veel raadsels die nog steeds bestaan rond de voorwerpen die ze naar huis stuurden. Maar op hun best gingen de speurders professioneel tewerk, met veel respect voor de geschiedenis en het verhaal achter hun vondsten. door hun werk ontsloten ze de deuren tussen het heden en het oude Egypte, waardoor het voor iedereen mogelijk werd kennis te nemen van het verhaal van dit intrigerende land van de farao's.
Veel van wat de wereld in eerste instantie te weten kwam over de oude Egyptenaren, kwam voort uit de belangstelling voor hun graven. Dankzij de droogte die in het grootste deel van het land heerst, trof men in graven niet alleen lichamen aan die de tand des tijds grotendeels ongeschonden hadden weerstaan, maar daarbij ook een heel scala aan voorwerpen die veel vertelden over een beschaving die duizenden jaren geleden ontstond. Zelfs begraafplaatsen die zijn geschonden door oude grafrovers of moderne gelukzoekers, kunnen nog veel aanwijzingen opleveren, zoals bleek uit het werk van de Amerikaanse archeoloog Herbert Eustis Winlock, die in 1920 onderzoek deed in een vierduizend jaar oud graf te Deir el Bahri, nabij de verdwenen stad Thebe. Winlock wist dat het graf al tweemaal, in 1895 en in 1902, was bestudeerd, maar hij hoopte dat zijn team tot dan toe onontdekte inscripties op het spoor zou komen, die een verband konden leggen tussen twee historische koningen uit het gebied. Hiertoe deed hij iets wat zijn voorgangers hadden nagelaten - het maken van een plattegrond van de gangen en de schachten, wat betekende dat het graf moest worden ontruimd. Hoewel er geen nieuwe voorwerpen werden gevonden, of aanwijzingen betreffende de historische vragen die Winlock in gedachten had, bezorgden de schijnbaar lege gangen Winlock '"n van de grootste vondsten van de laatste jaren'.
Het graf, dat ooit de mummie had bevat van een zekere Meketre, een hoffunctionaris uit de tijd van de elfde Dynastie, was reeds lang geleden geplunderd en bevatte nu weinig meer dan puin en afval. De ontruiming was bijna voltooid toen Harry Burton, de fotograaf die deelnam aan de expeditie, tegen zonsondergang het graf betrad, waar een sfeer van 'onderdrukte opwinding' heerste. En van de arbeiders had tot zijn verbazing gezien dat stukjes steen weggleden in een spleet tussen de vloer en de muur, en samen met een opzichter was hij begonnen de kier vrij te maken van gesteente. Burton streek een lucifer aan, in een poging de ruimte aan de andere zijde van de spleet te verlichten, maar het schijnsel was te zwak. Maar de gedachte aan wat er in het duister verborgen kon liggen was zo opwindend dat hij onmiddellijk zijn collega's optrommelde, met het verzoek zaklantarens mee te nemen. De teamleden waren bezorgd dat een tochtvlaag in de kleine, ruw uitgehakte kamer, die vierduizend jaar afgesloten was geweest, mogelijk gesteente kon doen loslaten uit het plafond, dat de inhoud van de kamer zou beschadigen. Langzaam verwijderden ze de obstakels die hen in de weg stonden, waaronder een bakstenen muur en tot ieders opluchting hield het plafond stand. Tenslotte kon men onbelemmerd naar binnen kijken. Het was een kleine, geheime kamer, waarin de nabestaanden van Meketre voor de gestorvene alle noodzakelijkheden voor een gelukkig bestaan in het hiernamaals hadden geplaatst.
De Egyptenaren hechtten zo'n waarde aan het leven dat ze het probeerden mee te nemen in het graf. In de begintijd van hun lange geschiedenis lieten ze zich begraven met voedsel en drank, maar geleidelijk begon men de doden te voorzien van steeds meer grafgiften, van bedden en banken tot luxeartikelen als handspiegels en parfums. Naarmate de gewoonte zich ontwikkelde namen de rijken en machtigen ook 'bedienden' met zich mee - geen echte mensen, maar beeldjes van mensen, die geacht werden in die andere wereld voor hen te werken.
Vanwege zijn grote rijkdom kon Meketre zich een grote verzameling van dergelijke kleine bediendenbeeldjes veroorloven - de grootste collectie die ooit werd ontdekt. In 24 dozen die vertrekken en binnenplaatsen voorstelden, bevonden zich herders en slagers, bakkers en brouwers, spinners en wevers, timmerlui en schrijvers - die allemaal druk in de weer waren. Samen gaven ze een duidelijk beeld van het dagelijkse leven op het landgoed van Meketre. Zo bleek de bakker in een vat te staan, waarin hij het deeg kneedde met zijn voeten.
De vaartuigen die rond de dozen waren opgesteld vertegenwoordigden de schepen die Meketre gebruikte voor zijn reizen over de Nijl - zowel ter ontspanning als voor het inspecteren van zijn bezittingen.
Toen Winlock de modellen nader onderzocht, merkte hij verscheidene raadselachtige zaken op. Een visser miste een arm; enkele schepen vertoonden schroeiplekken, en bij een paar waren masten afgebroken. Op veel modellen zaten vliegestrontjes; sommige waren aangevreten door muizen, die ook hun uitwerpselen hadden achtergelaten. Winlock kwam tot de slotsom dat Meketre zijn grafmodellen lang voor zijn dood moet hebben laten maken en ze had laten opslaan op een plek waar zich muizen, spinnen en vliegen ophielden. En hij stelde zich kinderen voor die met de boten en figuurtjes hadden gespeeld, en zo de beschadigingen hadden veroorzaakt.
De ontdekking van Winlock bood een blik op het verleden en op het gewone volk zoals dat bezig was met het soort arbeid dat gedurende de bijna 3500 jaar van zijn bestaan de ruggengraat vormde van het oude Egypte.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer