W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Het Henge-monument

Het glooiende, kalkhoudende heuvelland van Zuid-Engeland bevat een aantal raadselachtige monumenten die getuigen van grote vakkundigheid van mensen uit het Neolithicum en de Bronstijd. In Avebury (Wiltshire) staat een groot 'henge'-monument - een diepe greppel met wal rondom verscheidene steencirkels - dat met zekerheid dateert van ongeveer 2.600 jaar voor Christus. De greppel werd in 1910 voor het eerst blootgelegd. De stenen werden opnieuw onderzocht in de jaren dertig en veel omgevallen en onder de aarde geraakte stenen werden opnieuw opgericht. De huidige generatie archeologen gelooft dat er in Avebury nog veel te ontdekken valt en zij hebben niet-destructieve technieken toegepast, zoals geofysisch onderzoek, om elk kwadrant van het omwalde areaal binnen de greppel te onderzoeken. Deze werkwijze heeft al nieuwe feiten opgeleverd, evenals recente luchtfotografie in de tijd dat het gras was vergeeld. Vondsten van eerdere opgravingen en deze nieuwe ontdekkingen hebben ons veel over het monument geleerd.
Uit Opgravingen, onderzoeken en ook artefacten kunnen we opmaken hoe de 'henge' in Avebury is opgericht - van het graven van de greppel via het transport van de stenen, naar het oprichten zelf van de 'henge'. De enorme hoeveelheid werk en organisatie die nodig moeten zijn geweest om deze henge te bouwen, kan worden ingeschat met experimentele archeologie, waarna de relatie tot het omliggende landschap kan worden bepaald. Maar er is nauwelijks direct bewijs voor een antwoord op de tweede vraag van de archeologen : waarvoor is het gebruikt ? Er zijn weinig vondsten uit de henge, behalve de werktuigen die gebruikt werden om het monument te maken, en archeologen moeten andere, uiteenlopende methoden gebruiken om de functie ervan te bepalen. Er is echter geen twijfel dat Avebury in het landschap zeer moet zijn opgevallen en generaties lang de aandacht hebben getrokken.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer