WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

Het ingrijpen van de mens

Van de mensen die in het oriŽntale gebied wonen en leven, geloven velen dat zelfs de laagste van alle levende wezens een ziel hebben. Door dit godsdienstige geloof - dat zowel onder de hindoes als boeddhisten leeft - worden alle dieren in vele streken van dit gebied met respect behandeld. Verschillende dieren, zoals apen, koeien en pauwen, worden er zelfs als heilig beschouwd. Bovendien hebben er eeuwenlang naast enkele volkeren met een hoge beschaving primitieve volkeren geleefd, zoals landbouwers en rondtrekkende jagers. Die stonden in nauw contact met de natuur en ondergingen geen of bijna geen invloed van de cultuur van de meer beschaafde volkeren. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat de natuur, en het dierenleven in het bijzonder, van de mens geen schadelijke invloeden heeft ondervonden. Totdat, betrekkelijk kort geleden, de intrede van de Westerse technologie en de daarmee samenhangende zeer plotselinge bevolkingstoename de zaken drastisch en dramatisch veranderden.
Moderne middelen van vervoer betekenden het vernielen van het natuurlijk leefgebied van vele dieren, voor de aanleg van spoorlijnen en autowegen. Moderne vuurwapens maakten de jacht veiliger en gemakkelijker. In oorlogstijd veroorzaakten de moderne wapens zelfs ware afslachtingen, onder de dieren evenzeer als onder de menselijke bevolking. Maar juist de mens kreeg de kans om zich sterk te vermenigvuldigen. Om alle monden te kunnen blijven voeden werd steeds meer grond tot landbouwgrond gemaakt, waardoor vooral voor woudbewonende dieren het bestaan onmogelijk werd gemaakt. Zelfs de toename in grootte en aantal van dierentuinen - die toch in de eerste plaats veel diersoorten behoeden - heeft soms geleid (door hen ongewild) tot het teveel vangen van door hen gevraagde diersoorten.
De jachtluipaard is er al niet meer in gevaar : de laatste drie exemplaren in AziŽ werden in 1948 op ťťn nacht gedood. Maar deze prachtige, snelle kat werd al lang door de mens achtervolgd. Zijn uitroeiing begon toen Indische vorsten en andere edellieden bij hun jachtpartijen op Indische antilopen grote meuten jachtluipaarden gingen gebruiken. Sommige prinsen hielden er een stal van vele honderden stuks op na. Omdat jachtluipaarden zich toen in gevangenschap niet voortplantten, moesten de dieren voortdurend worden aangevuld met nieuwe gevangen exemplaren. Het steeds geringere aantal dat in het wild overbleef, werd bovendien hun voornaamste voedsel ontnomen : de Indische antilope ... het dier waarop door de mens het drukst gejaagd werd, en dat ook al bijna geheel werd uitgeroeid.
De drie soorten neushoorns (zie foto : Indische neushoorn) van het oriŽntale gebied werden het slachtoffer van een hardnekkig volksgeloof. Het gebruik van hun hoorns en ook andere lichaamsdelen zou de mens bijzondere krachten geven. Van de tot poeder vermalen hoorns werd - en wordt - gedacht dat ze seksueel stimulerend en potentie verhogend zouden werken. Chinese 'apothekers' gebruikten bijna alles van de neushoorn voor hun medicijnen : de huis, het vlees, verschillende organen, het bloed, de beenderen en zelfs de urine. Er bestond in en buiten China een bloeiende handel in neushoorn-artikelen ... zelfs een tijdje in Europa. bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was een neushoorn bijna zijn gewicht in goud waard. De kleine Sumatraanse neushoorn was het gemakkelijkst te doden en verdween het snelst. Zijn verspreidingsgebied omvatte niet alleen Sumatra, maar ook Borneo, Birma, Thailand en Malakka.
De kouprey - een grote rundersoort - is het laatste grote zoogdier dat op aarde werd ontdekt ... in 1937, in enkele gebieden in Cambodja en Vietnam. Hoewel hij toen al vrij zeldzaam was, had hij zeker nuttig gebruikt kunnen worden om de eigenschappen van het Indische huisrund belangrijk te verbeteren. Maar hij werd veel gejaagd door soldaten, die tijdens de langdurige guerilla-oorlogen in die streken van de natuur moesten leven. Momenteel staat hij op de lijst van ernstig bedreigde diersoorten.
Het dierenleven op de Filipijnen heeft na de Tweede Wereldoorlog veel geleden, vooral omdat het moeilijk bleek om de naleving van de voor de oorlog bestaande wetten en reglementen op de jacht weer af te dwingen. Eťn van de ergst bedreigde dieren is er de tamaroe of Mindoro-buffel, een ondersoort van de waterbuffel die uitsluitend op het eiland Mindoro leeft. Hoewel de dieren zelf alleen nog maar tijdens de nacht te voorschijn komen, om de talloze jagers te ontlopen, is hun aantal afgenomen tot ongeveer honderd stuks. Erger nog is het gesteld met de apenarend, een roofvogel die van apen leeft. Om duistere redenen is op de Filipijnen het bezit van een opgezette apen-arend een status-symbool. Alleen daarom wordt hij genadeloos achtervolgd en gedood. Hij is nu bijna uitgestorven.
De Aziatische mensapen, de gibbon en de oerang-oetan, staan ook op de lijst van bedreigde dieren, gedeeltelijk door hun populariteit in dierentuinen. De beste manier om een baby van deze dieren te pakken te krijgen, is de moeder te doden. Tot die ontdekking kwamen helaas de jagers. En van die babies stierven er vele voordat ze in de dierentuinen aankwamen, door gebrek aan goede verzorging en aan moedermelk.
Nog andere dieren die voorkomen in het internationale Red Data Book (boek met rode of alarmerende gegevens over alle bedreigde dier- en plantensoorten ter wereld), zijn bijvoorbeeld de Indische halfezel uit Goedzjarat in India, de lippenbeer van Ceylon en uit de wouden van het Deccan-plateau in India de Ceylon-olifant, een ondersoort van de Indische olifant, en de lierherten uit Birma en Thailand.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer