W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Het leven als continu verschijnsel

In het ritme van de seizoenen treft ons elk jaar weer de bijna verbijsterende ontplooiing van de planten- en de dierenwereld. Levende wezens in haast ongelofelijke verscheidenheid van vorm en grootte, van aard en gedragingen, worden geboren of ontkiemen, groeien en planten zich voort, sterven of trekken zich terug in een toestand van schijnbare levenloosheid, in afwachting van een nieuw voorjaar of een nieuwe zomer.
Reeds ontelbare miljoenen jaren voltrok zich dit proces van ontstaan en vergaan. Levensvormen kwamen tot bloei en maakten weer plaats voor andere en ook de hedendaagse flora en fauna zijn niet meer dan de tijdelijke gestalte waarin het leven zich openbaart.
Naast het tijdelijke en veranderlijke van de levendragers staat de tijdloosheid van het leven zelf, naast de veelvuldigheid en veelzijdigheid van de levensvormen de onveranderlijke eenheid van het leven. Nog nooit heeft men leven anders zien ontstaan dan uit reeds voorhanden leven. Het is een continu proces, waarvan de mens begin noch einde kent. Ondanks intensieve bedrijvigheid in talloze laboratoria heeft dit verschijnsel nog niet alles van zijn geheimzinnigheid verloren. Voor de wetenschap is het leven een groter raadsel dan voor de onbevangen zielen die de levende natuur slechts zien als een bonte verzameling etende en ademende, bloeiende, groeiende en zich voortplantende wezens van plantaardig of dierlijk gehalte. Maar de geleerden, die toch veel meer weten over de achtergronden van de levensverschijnselen, wagen zich voorlopig nog niet aan een echte definitie van 'leven'.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer