W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Archeologie

Het Neolithicum

Zo'n 10.000 jaar geleden begonnen sommige jagende samenlevingen gewassen te telen en dieren te domesticeren voor hun levensonderhoud, maar bleven de traditionele activiteiten van jagers-verzamelaars voortzetten en voor hun werktuigen en wapens steen gebruiken. Dit proces van beheer en selectie verliep geleidelijk in vele generaties. De door de eerste boeren gekweekte gewassen en huisdieren verschilden van streek tot streek. Door de evolutie van uiteenlopende soorten na te gaan kunnen we oorsprong en verspreiding over de wereld van de vroege landbouw in kaart brengen. Veel neolithische samenlevingen vestigden zich blijvend als ze eenmaal een constante voedselbron hadden aangeboord. Daardoor kwam een breder scala van gebruiksvoorwerpen in omloop, waaronder aardewerk voor opslag in de keuken, en werd handel tussen de culturen bevorderd.
Deze blijvende structuren en voorwerpen zijn veel beter tot ons gekomen dan de vluchtige sporen van de jagers-verzamelaars. We kunnen dus eenvoudig de invloed van de landbouw op het landschap en ook op de ontwikkeling van stedelijke gemeenschappen nagaan.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer