WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens -
geschiedenis

De drang naar het oosten

Hitler wilde vasthouden aan datgene wat hij in zijn boek Mein Kampf had geschreven. Niet hij moest zijn opvattingen aan de werkelijkheid aanpassen, nee, de werkelijkheid moest bij zijn opvattingen worden aangepast. Zijn hele beleid, zowel politiek als militair, was daarop gericht. Hij beschouwde de joden als de grootste vijanden van Duitsland. Daarom moesten ze uiteindelijk ook vernietigd worden. De Russen beschouwde hij, omdat ze tot het Slavische ras behoorden, als een minderwaardig soort mensen. Maar bovendien beschouwde hij de sowjets, de bolsjewieken, als werktuigen van het Weltjudentum (wereldjodendom), dat streefde naar de heerschappij van de joden over de gehele wereld. Joden en Russen moesten dus verdwijnen. Daardoor zou dan in het oosten ruimte ontstaan waar de Duitsers als 'edel ras' zouden kunnen wonen. Achter de in Rusland oprukkende Duitse troepen moest de bevolking daarom stelselmatig in getal teruggebracht worden. Met de Russische soldaten die achter de linies optraden, moest snel en grondig worden afgerekend. Hiertoe werden speciale bataljons gevormd.
Bij de bestrijding van het verzet kregen de commandanten de vrije hand. Meestal werden vermeende partizanenacties gebruikt als voorwendsel om grote aantallen mannen, vrouwen en kinderen massaal dood te schieten. Na het begin van 1942 mochten de vrouwen en kinderen alleen nog met gaswagens worden omgebracht. De vergassing vond plaats door middel van de uitlaatgassen van de draaiende automotoren. De officieren van de met deze verschrikkelijke opdracht belaste 'Einsatzgruppen' waren afkomstig uit de kringen van de staatspolitie, de recherche en de 'Sicherheidsdienst'.
De Russische soldaten die door de Duitsers krijgsgevangenen werden gemaakt, waren er overigens weinig beter aan toe. De echte bolsjewieken, de joden en anderen die minderwaardige raskenmerken vertoonden, werden doorgaans onmiddellijk doodgeschoten. De overigen gingen naar de krijgsgevangenkampen, waar ze zo slecht werden verzorgd, dat verreweg het merendeel om het leven kwam.
Overigens kreeg de Russische bevolking in de door de Duitsers bezette gebieden ook nauwelijks te eten. En dat in een land waar het Rode Leger eerst zelf op de terugtocht alles had verbrand. Het is dan ook bepaald niet verbazingwekkend dat de oprukkende Russische soldaten met de krijgsgevangen Duitsers weinig op hadden. De leden van de Einsatzgruppen werden meestal ter plaatse terechtgesteld.
Het groeiende verzet in de andere bezette landen ergerde Hitler ook steeds meer. De strafmaatregelen tegen verzetstrijders of tegen de burgerbevolking die in de buurt woonden waar een verzetsdaad was gepleegd, werden steeds harder. Berucht is in dit opzicht de Duitse wraakactie tegen het Nederlandse dorp Putten in Gelderland geworden. Het werd gedeeltelijk platgebrand en bijna alle mannen werden weggevoerd.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer