W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : De mens - algemeen

Het verschijnsel mens

Lange tijd heeft de mens zich op godsdienstige gronden beschouwd als de kroon van de schepping. De mens zag zichzelf niet als een onderdeel van de natuur, maar hij stond erboven en mocht de natuur aan zich dienstbaar maken.
In de negentiende eeuw echter begon, onder invloed van de moderne natuurwetenschappen, het besef te groeien dat de mens, evenzeer als de planten en de dieren, deel uitmaakt van een al miljoenen jaren durende ontwikkeling op aarde. De Engelse geleerde Charles Darwin verrichtte in dit opzicht baanbrekend werk. Hij stelde de evolutie-theorie op en kwam daarbij tot de vaststelling dat de mens en de aap een gemeenschappelijke voorvader moeten hebben gehad.
Dit wekte een ware storm van verontwaardiging op en met name de kerken stonden scherp afwijzend tegenover Darwins leer. De vele vondsten van resten van prehistorische mensachtigen bevestigden evenwel in de loop van de tijd de juistheid van Darwins opvattingen. De onderzoekingen maar ook de discussies hierover zijn nog lang niet afgesloten, temeer daar men ook steeds meer inzicht krijgt in de rol die de erfelijkheid speelt bij het ontstaan van nieuwe soorten.
Anders dan vroeger hebben de mensen in brede kring tegenwoordig het gevoel dat ze een deel van de natuur zijn en dat ze mede verantwoordelijk zijn voor het in stand houden van de natuur.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer