WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Carine's Kattenpagina

De Himalayan of Perzisch Colourpoint

De Himalayan is geen apart ras, maar de Amerikaanse benaming voor Perzisch Colourpoint, de Perzische Kat met Siamese aftekening. Siamese aftekening wordt in de biologie ook wel het Himalaja-patroon genoemd, vandaar deze benaming. In de Verenigde Staten wordt hij soms liefkozend Himmy of Himmie genoemd en op zijn Brits luidt zijn naam Colourpoint Longhair. In de jaren twintig van de twintigste eeuw stond hij onder andere bekend als de Malayan Persian. Dit schijnt een vroege, alternatieve naam voor de Perzisch Colourpoint te zijn geweest die echter al snel in onbruik raakte. In 1947 maakte ook de naam Masked Silver voor bepaalde Perzen met Siamese aftekening opgang - weer ťťn van die tegenwoordig in onbruik geraakte namen.
Uiterlijk
Geheel identiek aan de Perzische Kat, met een korte neus, plat gezicht, brede kop, kort stevig lichaam en een dichte, zware, zeer lange vacht. Het enige verschil is dat deze variŽteit ofwel kleurslag het kleurpatroon met points van de Siamees vertoont. De ogen zijn altijd blauw.
Geschiedenis
In de jaren twintig en dertig streefden fokkers in diverse landen ernaar een kat te ontwerpen met het typische lichaam van de Pers, maar met een Siamese aftekening. Het idee was alleen het vachtpatroon en de daaraan gekoppelde blauwe oogkleur van de Siamees te lenen, niets anders. In 1924 werden in Amerika pogingen ondernomen om de Perzische Colourpoint te produceren door Siamezen met Witte Perzen te kruisen. Dit resulteerde in de katten die Malayan Persians werden genoemd. Om onbekende redenen verdween deze lijn weer. In 1930 startte dr. Clyde Keeler en Miss Virginia Cobb in de Verenigde Staten een serieus fokprogramma met hetzelfde doel. Na zes jaar werd het eerste echte Himalayan kitten geboren. Dat werd heel treffend Debutante genoemd. Na de Tweede Wereldoorlog werd de verdere ontwikkeling van de Himalayan serieus opgepakt door Marguerita Gofort uit San Diego. Na verloop van tijd werden enorme vorderingen bereikt en werd deze kat tenslotte in 1957 officieel erkend in de Verenigde Staten. In Groot-BrittanniŽ werden overeenkomstige experimenten uitgevoerd door Brian Stirling-Webb te Richmond in Surrey. Hoewel zijn katten veroordeeld waren tot de weinigzeggende naam van Colourpoint Longhair, was hun kwaliteit zo indrukwekkend dat ze al in 1955 officieel werden erkend. Bij de kattenclubs op het Europese continent werd de Himalayan vanaf het eerste begin als een variŽteit van de Perzische Kat beschouwd en niet als apart ras.
Persoonlijkheid
De katten van deze variŽteit worden vaak beschreven als rustig, vriendelijk, intelligent, extravert, toegewijd, aanhankelijk en veeleisend. Hun stem is iets luider dan die van de andere Perzen, maar veel zachter dan die van de Siamees. Vanwege hun gemengde achtergrond is het onbetwistbaar dat ze iets van het karakter laten zien dat bij hun Perzische en Siamese achtergrond thuishoort. Het hoeft weinig verwondering te wekken dat ze veel meer op Perzen dan op Siamezen lijken.

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google