WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Het Heelal

Dossier Het Heelal

Hubble kiekt duizenden nieuwe sterren
De Hubble Ruimtetelescoop (HST) heeft de totnogtoe scherpste foto van de bekende Orionnevel gemaakt. Dat heeft de NASA bekendgemaakt. Op de opname zijn ook duizenden sterren te zien die voorheen in het zichtbare licht niet te observeren waren.
De NASA omschrijft de spectaculaire foto als een tapijt van sterren die ontstaan. Er zijn "jets" te zien van sterren die nog in hun cocon van stof en gas zijn ingebed en schijven van materiaal rond jonge sterren die de bouwstenen kunnen zijn van toekomstige planetaire stelsels.
Er zijn in de Orion voor het eerst ook "mislukte" sterren te zien, de zogenaamde bruine dwergsterren. Zij zijn te klein om gewone sterren te zijn omdat zij niet de kernfusie kunnen gaande houden die in onze Zon wel doorgaat.
"Zoeken naar trends"
Op bepaalde plaatsen zijn tot drieduizend sterren van verschillende omvang te zien, waarvan sommige nog nooit in het zichtbare licht waren verschalkt. "De rijkdom aan informatie (...) geeft een unieke gelegenheid tot de studie van stervorming", beklemtoont Massimo Robberto van het Space Telescope Science Institute in Baltimore. "Het is onze bedoeling de massa en de leeftijd van die jonge sterren te berekenen. We kunnen zo hun geschiedenis in kaart brengen en een algemeen scenario van stervorming in dat gebied krijgen. We kunnen de sterren naar massa en leeftijd sorteren, en zoeken naar trends."
De NASA benadrukt dat de Orion een perfect labo is voor de studie van de manier waarop sterren ontstaan, omdat hij zich maar op 1.500 lichtjaar van ons bevindt. Ter vergelijking: onze Melkweg heeft een diameter van 100.000 lichtjaar. Onze Zon kan zich 4,5 miljard jaar geleden uit een soortgelijke nevel hebben gevormd.

 

2006 - WORLDEXPLORER
Google