WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    


Rubriek : Carine's Kattenpagina

De huiskat vandaag - deel 2

Vormen en kleuren

Ronde of driehoekige kop, een slank of stevig gebouwd lichaam .... de morfologie van de kat is geleidelijk aan veranderd.

In het algemeen beschrijft men vijf morfologiesoorten :

  • de Cobby, kort en massief zoals de Perzische kat, de Himalayan, de Manx, de Burmees, de Cymric

  • de Semi-Cobby, langer en iets slanker zoals de Noorse Boskat of de Ragdoll

  • de Foreign (de vreemde), met lange ledematen zoals de Abessijn,

  • de Semi-Foreign, vrij slank maar met een relatief stevig beenderstelsel zoals de Devon Rex, de Egyptische Mau, de Singapura

  • de Oosterse katten, zeer slank gestalte, zoals de Siamese kat.

De vorm van de kop (rond voor de Eurpese en driehoekig voor de Siamese) maakt ook deel uit van de classificatie, net als de kleur van de ogen, de lengte van de staart (lang bij de Skogkat, afwezig bij de Manx), en niet te vergeten : de vacht.
De haren kunnen lang zijn (zo'n 15 cm bij de Perzische en de Himalayan), halflang (Turkse Angora) of kort (Europees Korthaar en Karthuizer). De kleuren, die mogelijk zijn voor elk ras, zijn eveneens vernoemd en deze waaier is erg uitgebreid.
Eenkleurig, tweekleurig, gedeeltelijk gekleurd (schildpadmotief, smoke), zilverkleurig (zoals de Perzische Chinchilla) en ook vachten met motieven : colourpoint zoals de Siamese, tabby zoals de Europees Korthaar, bijvoorbeeld gevlekt met spikkeltjes, stippen of brede of dunne lijnen.

De bevordering van de rassen en het gedrag van de kat

De bevordering van de rassen, die zich vrij laat voordeed in de domesticatie van de kat, gaat gepaard met een gedragsverandering van de kleine katachtige. Zelfs als het karakter van de kat geen onderdeel uitmaakt van een classificatie door kattenliefhebbers, is deze factor geen eenvoudig detail. Tijdens een wedstrijd bijvoorbeeld, kan het gedrag van de kat soms de oorzaak zijn van een diskwalificatie. Als de kandidaat zich niet onderworpen opstelt en agressief overkomt, heeft hij weinig kans de titel in de wacht te slepen. In het dagelijkse leven is het gedrag van de kat even doorslaggevend als de schoonheid. Het gaat dus over een zeer belangrijk criterium op het moment van de keuze van de kat.

Op weg naar een gedragsclassificatie

Er tekent zich langzaam maar zeker een tendens af naar een classificatie van katten, al blijft deze nog erg omstreden in de wereld van de kattenliefhebbers. Hiermee kan men beter de kat kiezen die overeenstemt met het gewenste karakter. De criteria zijn uiteenlopend, uitgaande van de typische eigenschappen van de kat, meer of minder benadrukt. Vaak vallen de sociale eigenschappen en de mate van activiteit in deze rangschikking.
De meningen van specialisten inzake rassen en karakter van de kat, zijn verdeeld. Dit is het gevolg van het feit dat een kattenras niet als een genetisch kenmerk wordt beschouwd, maar wel als het resultaat van een selectie door fokkers.
Men kan bijvoorbeeld niet ontkennen dat de Siamees een specifiek karakter heeft. Praatlustig en met een hese stem, zou hij beste maatjes kunnen worden met een expansief baasje. Hij is eveneens het centrum van de discussie bij alleenstaande of oudere personen. De Noorse Boskat is eerder geraffineerd en rustig, en houdt van de natuur. Hij valt in zeer goede aarde bij stadsbewoners die graag hun tuintje bebouwen. De Ragdoll is heel zachtaardig en heeft doorgaans een goede verstandhouding met kinderen en wordt vaak geadopteerd door serene mensen die niet houden van ophef.

De kat kiest zijn baasje

Ook de kat maakt zijn keuze duidelijk. Binnen een familie laat hij zijn keuze graag openlijk zien. Het komt zelfs voor dat een kitten rechtstreeks contact zoekt met zijn baas alsof hij deze nooit meer zou verlaten. Op deze manier ontstaan er onafscheidelijke duo's. Het begrip tussen het dier en zijn baas is perfect. Dankzij zijn intu´tie is de kat in staat de mogelijke genegenheden tussen hemzelf en zijn toekomstige baas in te schatten. De kat be´nvloedt soms de mens en neemt hem op sleeptouw.

Een volwaardig individu

Elegant en wijs, de rasechte kat dwingt bewondering af. Indien hij een stamboom heeft, met een originele en indrukwekkende naam, is hij voor de podia bestemd en ten zeerste gerespecteerd door zijn baas.
De kat met een stamboom kan een symbool zijn van een financieel gunstige situatie en wordt vaak binnen gehouden en met enorm veel respect behandeld om hen zodanig te beschermen tegen alle gevaren van de buitenwereld.
Hij geniet van een evenwichtige voeding waarvan zijn verzorgde vacht en gezond lichaam het bewijs zijn.
Voor hem is niets te mooi en vleiende strelingen doen hem open bloeien. De kat is koning en aller eer komt hem toe. Maar in tegenstelling tot de hond, kent de kat een juiste middelmaat. Zijn vrijheid blijft intact, terwijl hij in gedachten vlucht in zijn denkbeeldige wereld, zonder de gevoelens van zijn baas te kwetsen.
 

ę 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be