W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Carine's Kattenpagina

De huiskat vandaag - deel 1

De kat had reeds contact met de voorhistorische mens. Vanaf de eerste overblijfselen van de domesticatie tot de achttiende eeuw, was de kat geliefd, vernietigd, verjaagd en ge�erd en heeft zijn leven weten aan te passen aan de omgeving van de mens.
De kat werd vaak bekeken als het meest wilde dier van alle getemde dieren. Trouwens, kan de kat geen ommekeer maken en terugkeren naar het wilde leven ? Is de straatkat niet de meest vrije kat van alle katten ? De geschiedenis werd geschreven binnen de familie van de katachtigen, door de eeuwen heen tot op vandaag.
Getemd wil zeggen, minder wild worden en minder gevaarlijk. Temmen met betrekking tot het wilde dier wil dan weer zeggen leven te midden van de mensen om hem te helpen of te vermaken en waarvan het ras, sinds lange tijd gedomesticeerd, leeft naargelang de voorwaarden die door de mens opgesteld werden.
De kat is dus een heuse huiskat geworden vanaf het moment dat de mens ingreep in de selectie en de reproductie. Zelfs als de kat een lange verhouding met de mens achter de rug heeft, doet de kat met een stamboom pas zijn intrede vanaf het einde van de negentiende eeuw. Sindsdien heeft de kat zich op een buitengewone manier in de wereld en het dagelijkse leven van zijn baas weten in te burgeren.

Een succesvolle integratie

De huiskat, wezenlijk gedomesticeerd en een vertrouwde gast, geniet van een positie die gekenmerkt wordt door een offici�le erkenning als individu. Getatoe�erd, gechipt en inge�nt ... het leven van de kat wordt door de overheid op de voet gevolgd. De kat, geregistreerd en gecontroleerd, heeft een zeker respect bij zijn baas weten op te roepen en heeft een plaats ingenomen in de gereglementeerde wereld van de mensen, of hij nu een stamboom heeft of niet.
De mens respecteert de kat in zijn volledige entiteit, omdat hij gedurende lange tijd het dier, haar gedrag en haar reacties heeft geobserveerd. De vernieuwingen van de preventieve en curatieve geneeskunde en de revolutie inzake voeding hebben de twintigste eeuw gekenmerkt op het gebied van de dierengeneeskunde en voeding van de katachtigen. Beter verzorgd ontsnapt de kat beter aan ziekten. Het welbehagen dat hier rechtstreeks het gevolg van is, maakt dat de kat meer sereen, zachter en aangenamer wordt in het dagelijkse leven.
De afgelopen eeuw heeft nieuwe relaties tussen de kat en de mens tot stand gebracht. De kat is gewoon geraakt aan de mens en er is niets meer over van de afstandelijkheden die vroeger tussen hen bestonden. Meer en meer krijgt de kat vertrouwen in de mens.
Eenmaal gewend zijn jachtinstinct te verdoezelen, is de kat veel minder op zijn hoede, laat hij zijn aandacht los en bevrijdt zich, als het ware. Zonder de materi�le zorgen om zelf voor voedsel te zorgen, beschikt hij over meer tijd die hij dan kan besteden aan de mens. Hij gaat meer en meer besteden aan zijn gezelschap, vraagt om gestreeld, vertroeteld en geliefkoosd te worden. De kat heeft er een vriend bij : de mens. Maar aan de andere kant worstelt hij met de eenzaamheid. Dit is een drama dat voor de kat van vandaag vermeden moet worden.
De kat vindt een nieuwe dialoog uit : vroeger was hij er tevreden mee gestreeld te worden, maar nu maant hij zijn baas om hem eten te geven of de deur te openen. Zijn repertoir breidt zich zienderogen uit om zichzelf beter te doen begrijpen. Hij varieert de intonaties en aan de beweging van zijn oren weet zijn baas wat hij voelt.
Kattenluikjes, harnassen, speciale manden voor het transport, een kattenhuisje of een automatische voedselverdeler. Al deze uitvindingen, uitsluitend gericht op onze kat, bewijzen dat zijn gedrag en de eisen van dit dier grond bestudeerd worden om zijn dagelijks leven zo aangenaam mogelijk te maken.

Verscheidenheid van de rassen en rassenstandaards

Liefdevolle katachtige wezens of de vrucht van een spontane mutatie, zonder de tussenkomst van de mens zouden de rassen niet zijn zoals dat vandaag de dag het geval is. Tijdens de eerste tentoonstelling van katten in 1871 in het Crystal Palace in Londen, werden 25 klassen van katten aan het publiek voorgesteld (men spreekt nog niet over rassen), waarbij Europese en Perzische katten met elkaar vermengd waren. In het begin van de twintigste eeuw, worden zestien rassoorten officieel erkend. Deze stand van zaken is sterk ge�volueerd.
Tegenwoordig zijn 54 rassoorten geclassificeerd, met nog een tiental Perzische en Oosterse vari�teiten.
Dit uitgebreide aantal verschillende rassen over de hele wereld, is niet alleen synoniem voor fysieke verscheidenheid maar duidt eveneens op een verscheidenheid in het gedrag. De geplande kruisingen hebben een vermenigvuldiging van de rassen met zich meegebracht en goed onderscheiden karaktertrekken.

lees verder op De huiskat vandaag - deel 2 >>>
 

� 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be