WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    


Rubriek : Carine's Kattenpagina

De huiskat : onvermijdelijk en eeuwig

De huiskat of straatkat, de meest populaire en meest verspreide kat van het universum. Er zijn bijvoorbeeld naar schatting zo'n 2,2 miljoen katten in Nederland, waaronder ongeveer tien procent rasechte katten zijn. De huiskat neemt de andere negentig procent voor zijn rekening.
De straatkat heeft haar superioriteit enerzijds te danken aan zijn ongelofelijke weerstand. Hij heeft in de loop van zijn geschiedenis heel wat moeilijkheden weten te doorstaan, tot op de dag van vandaag. Een andere oorzaak van zijn grote aanwezigheid is de minder goede geboortecontrole van vroeger. Tegenwoordig is dit erg aan het veranderen en is het merendeel van de katten gesteriliseerd of gecastreerd.

Vrij, maar zonder waarde
De huiskat is de meest vrije kat die er bestaat. In tegenstelling tot een raskat is het over het algemeen niet moeilijk om een huiskat aan te schaffen. Meestal krijgen we een huiskat gratis of biedt hij gewoonweg zichzelf aan.
Mede door het groot aantal huisdieren worden er regelmatig campagnes gestart om de eigenaar aan te zetten de kat te laten steriliseren of castreren. Op dit moment is ongeveer negentig procent van de Nederlandse katten gecastreerd. Maar helaas worden er nog steeds zwerfkatten gevonden.

En toch houden we van hem
Paradoxaal, wekken huiskatten bij hun bazen vaak een exclusieve passie op. Ik geef de voorkeur aan straatkatten boven raskatten, omdat ik ook gewone mensen prefereer boven 'Chanel-modellen', bevestigde de schrijver Rémo Forlani ooit met een meedogenloze humor. En hij is lang niet de enige. Veel mensen houden heel veel van katten. Men houdt van de onafhankelijkheid van de kat, van de manier waarop hij zichzelf kan redden, zijn rustgevende en robuuste aspect.
Ook de originaliteit van de huiskat wordt vaak op prijs gesteld, geen twee huiskatten zijn identiek. Het is de echte kat, ongekunsteld en zonder smoesjes, zowel of fysisch als psychisch vlak. Wanneer mensen hun gezelschapsdier verliezen, komt er vaak weer een nieuwe kat in huis.

Een vergeten verwekker ?
Met de verschijning van de eerste tentoonstelling van katachtigen aan het einde van de negentiende eeuw in Groot-Brittannië, en later ook in Frankrijk, ging de openbare opvatting veranderen. Men toonde er voornamelijk Perzische katten (die de plaats van de Angora kat had ingepikt), Siamese katten en enkele zeldzame soorten zoals de Margay, maar ook gedomesticeerde katten die gekozen werden vanwege hun schoonheid. Wat hier wel bij opgemerkt moet worden, is dat alleen rijke burgers interesse hadden om hun katten tentoon te stellen.
Vervolgens, werd de gedomesticeerde huiskat beetje bij beetje uitgesloten van deze society-events, omdat hij geen duidelijke oorsprong had en geen stamboom. Maar als men echter tot aan de top van deze stamboom zou terugkeren, zou men tot de verbazende vaststelling komen dat ordinaire huiskatten vaak de voorvaderen zijn van deze 'edele rassen'. Men heeft dan eenvoudig een kleurtje of een pels overgenomen door middel van kruisingen.
Eigenaardige rassen, zoals de Rex of de Scottish Fold, zijn geboren op het platteland met doodgewone huiskatten als ouders. De vacht 'tabby' van de Siamees of de Birmaan, die ook 'tabby point' wordt genoemd, werd van de huiskat geleend. De schildpadkleur die zo mooi staat bij de Pers komt eveneens van de huiskatten, evenals de tweekleurige vacht. Wat blijft er dan nog over voor de huiskat ?
De onderschatte eer bijgedragen te hebben aan de creatie of verbetering van de rasechte katten. En vooral van het ras dat rechtstreeks van hem afstamt, namelijk de Europees Korthaar.
Eén belangrijk punt mag niet uit het oog verloren worden : de Europees Korthaar is geen huiskat en het is dus niet correct de Europees een huiskat te noemen.

De Europees en de straatkat
De standaard van de Europees Korthaar werd inderdaad opgesteld vanuit de meest algemene eigenschappen van de huiskat. De Internationale Federatie van de Katachtigen stelt : de ideale Europees werd nooit gekruist met een ander ras. De voortplanting ervan moet gebaseerd zijn op het feit dat het een robuuste, soepele kat is die, anatomisch gezien, in geen enkel opzicht verschilt van de Europese huiskat.
Maar, men moet weten dat de huiskat, in tegenstelling tot de Europees, ontsnapt aan elke standaard, dat hij aan geen enkel criterium voldoet en dat zijn rasechtheid moeilijk te bewijzen is. Dit geldt nog meer in een tijd waar rassen zich met en onder elkaar vermenigvuldigen.
Daarom kan het dus voorkomen dat een doodgewone huiskat met lange haren er uitziet als een Noorse Boskat, Maine Coon of Turkse Angora.
In de huiskattenbevolking komt men vrij vaak katten tegen met een Siamees patroon (dikwijls vermengd met witte vlekken), maar dit is geen bewijs dat het gaat om een rasechte Siamees. Dit is alleen geloofwaardig indien hun beide ouders Siamese katten zijn.

Het oudste ras van de wereld
Bestaat er dan geen enkele waarde om het feit een mooie en goede huiskat te zijn ? Want het gaat hier tenslotte toch om het oudste ras ter wereld. De Amerikanen en Engelsen zijn erin geslaagd deze knoop door te hakken. De Amerikaanse tegenhanger van de Europees Korthaar heet de American Shorthair (Amerikaans Korthaar) en de Britse, de British Shorthair. Beide stammen, zoals de Europees (wat eigenlijk een vrij vage term is), af van de huiskat.
Maar de Engelsen en de Amerikanen zijn erin geslaagd deze twee rassen te selecteren zonder dat dit veel problemen met zich meebracht op het Europese continent. Toegegeven moet worden dat de huidige Amerikaans en Brits Korthaar niet veel meer lijken op het basismodel.
Het probleem van de Europees Korthaar daarentegen is dat zijn uiterlijk veel minder snel ontwikkelde en hij dus nog steeds erg op zijn voorouders lijkt.
Daarom zou de Europees Korthaar ons een beter idee kunnen geven van de oorspronkelijke straatkat/huiskat. Terug naar de tijd dat de straatkat de vertegenwoordiger was van het oorspronkelijke ras van de katachtigen.
 

© 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be