WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Indische griend

De Indische griend of Globicephala macrorhynchus. Grootte : lichaamslengte mannetjes 4,8 tot 5,3 meter en wijfjes 3,2 tot vier meter. Uiterlijk : een grote, slanke, zwarte dolfijn met een cilindervormig lichaam en een sterk haakvormige rugvin. Er zijn zeven tot twaalf paar tanden in beide kaken.
Verspreidingsgebied : tropische en warme, gematigde wateren van de Atlantische, Indische en Grote Oceaan. Het is mogelijk dat er verscheidene, verschillende populaties of ondersoorten bestaan.
Een soort die moeilijk te onderscheiden is van de griend, hoewel hij over het algemeen in warmere wateren op beide wereldhalfronden wordt aangetroffen; wat uiterlijk, biologie en levenswijze betreft lijken beide soorten zeer veel op elkaar.
Wordt uitgebreid bejaagd door opdrijving in het Caribisch gebied, bij de tropische oceanische eilanden en bij Japan. Plaatselijk zijn ze sterk achteruit gegaan, maar de soort als geheel schijnt talrijk te zijn.
Er zijn onderzoekers die alle grienden van het geslacht Globicephala tot dezelfde soort rekenen; die zou dan de naam Globicephala melaena moeten dragen. Tot deze soort zouden dan ook behoren de zogenaamde Indische griend en de Pacifische griend, die dan als ondersoorten zouden moeten worden beschouwd, elk met een eigen verspreidingsgebied. En en ander laat aan duidelijkheid nog wel wat te wensen over hieromtrent.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer