W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Jacob van Maerlant

Maerlant, Jacob van (tussen 1221 en 1235-ca. 1300), Vlaams dichter, schreef aanvankelijk ridderromans (Alexanders geesten, Historie van den grale, Merlijns boeck en Istory van Troyen). Geleidelijk ging hij over op behandeling van wetenschappelijke en stichtelijke stof. Der naturen bloeme, naar De natura rerum van Thomas van Cantimpr´┐Ż, vat alles samen wat in die tijd omtrent de natuur bekend was. In zijn Scholastica (de zgn. Rijmbijbel) verhaalde hij de gewijde geschiedenis. De niet-gewijde geschiedenis behandelde hij in de Spieghel historiael, waarvoor hij als bron het Speculum historiale van Vincentius van Beauvais gebruikte. De hagiografie beoefende hij met o.a. een Leven van S. Franciscus. In zijn strofische gedichten (Wapene Martijn, ca. 1266; Der Kerken claghe; Van den lande van overzee, ca. 1291) toont Van Maerlant zich een dichter van formaat.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer