WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Jakob en Wilhelm Grimm

Grimm, Jakob Ludwig Karl (Hanau 4 jan. 1785 - Berlijn 20 sept. 1863), Duits taalkundige, samen met zijn broer Wilhelm Grimm de grondlegger van de Germaanse filologie, studeerde rechten, werd in 1829 hoogleraar in de Duitse oudheidkunde te Göttingen, maar werd om zijn liberale houding met zes andere hoogleraren in 1837 afgezet (de Göttinger Sieben). Met zijn werken legde hij de wetenschappelijke grondslag voor de historische taalwetenschap, volks- en sagenkunde, rechtsgeschiedenis en lexicografie. De samen met zijn broer verzamelde volkssprookjes (Kinder- und Hausmärchen, 1812-1822, nw. uitgave 1948, d. F. Panzer; d. F. von der Leyen, 1968-1969) werden wereldberoemd en luidden het moderne sprookjesonderzoek in. De Deutsche Rechtsaltertümer (1828; 41899; herdr. 1955) zijn van groot belang voor de volkskunde, terwijl de Germaanse godsdienstgeschiedenis inzet met de Deutsche Mythologie (1835; herdr. 1985). Zijn Deutsche Grammatik (1819-1837) met de formulering van de wetten van de klankverschuiving en zijn Geschichte der deutschen Sprache (1848) maakten de snelle opbloei van de historisch-vergelijkende taalwetenschap mogelijk. Het door hem en zijn broer in 1852 opgezette Deutsches Wörterbuch, de Duitse woordenschat op historische basis, werd pas in 1963 voltooid.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer