WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Jean-Luc Dehaene

Dehaene, Jean-Luc (Montpellier 7 aug. 1940), Belgisch politicus, studeerde rechten en economie, maakte carriŤre in het christelijk vakverbond ACW en behoort uit dien hoofde tot de leidende figuren binnen de CVP (Christelijke Volkspartij). Van 1982 tot 1987 was hij senator, waarna hij Kamerlid werd. Hij was van 1981 tot 1988 minister van Sociale Zaken en Institutionele Hervormingen. In mei 1988 formeerde hij het kabinet-Martens VIII, waarin hij vice-eerste-minister en minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen werd; hij reorganiseerde de spoorwegen en maakte de aanleg van de TGV mogelijk. Nadat de CVP op 24 nov. 1991 een zware verkiezingsnederlaag had geleden en de formateurs Guy Verhofstadt en vervolgens Melchior Wathelet er niet in waren geslaagd een nieuwe regering te vormen, werd Dehaene op 1 febr. 1992 tot informateur en op 6 febr. tot formateur benoemd. Eind februari had hij een 'rooms-rode' coalitie geformeerd, waarvan hijzelf premier werd. Tijdens deze regering werd een akkoord over de oprichting van het federale BelgiŽ gesloten. Het kabinet struikelde over het saneren van de overheidsfinanciŽn en op 23 maart 1993 bood Dehaene het ontslag van zijn regering aan. Binnen een week had hij echter als bemiddelaar de regeringscrisis bezworen. Van 1 juli 1993 tot 1 jan. 1994 fungeerde Dehaene tevens als EG-voorzitter. Zijn zgn. crisisplan, dat in nov. 1993 door het parlement werd aanvaard, was bedoeld als een aanzet tot grondige hervorming van de sociale zekerheid.
Na de federale verkiezingen van 21 mei 1995 formeerde Dehaene het kabinet-Dehaene II, met dezelfde rooms-code coalitie. Prioritair voor Dehaene was het halen van de zgn. Maastricht-norm (begrotingstekort beneden 3% van bruto binnenlands product). Daarvoor werd een strikt budgettair beleid gevoerd. Van de grondige hervorming van de sociale zekerheid, waarvoor Dehaene de verkiezingen in 1995 had uitgeschreven, kwam niets terecht wegens zware meningsverschillen tussen de rooms-rode en Vlaams/ Waalse coalitiepartners over deze reorganisatie.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer