W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Jean de La Fontaine

La Fontaine, Jean de (Ch�teau-Thierry 8 juli 1621 - Parijs 14 april 1695), Frans dichter, is vooral beroemd geworden door zijn meesterlijke fabels. In 1646 werd hij advocaat, later was hij houtvester en jachtopziener (1652-1671). Zijn huwelijk (1647) met de 14-jarige Marie H�ricart schijnt slecht te zijn geweest, al werd het pas na 25 jaar ontbonden. In 1649 kwam hij in contact met Nicolas Fouquet, die hem een jaargeld verschafte. Na diens val (1661) bezorgde de hertog van Bouillon hem een betrekking bij Marguerite de Lorraine, weduwe van de hertog van Orl�ans (1664); uit die tijd stamt zijn vriendschap met Moli�re, Racine en Boileau. Na de dood van de hertogin (1672) vond hij onderdak bij Madame de La Sabli�re. Haar salon was een trefpunt van een gem�leerd gezelschap van dichters, filosofen, geleerden en 'hommes de plaisir'. Omstreeks 1674 maakte hij, met Racine en Boileau, deel uit van een groepje dichters onder protectie van Madame de Montespan en haar zuster Madame de Thiange. Op hun verzoek schreef hij voor Lully zijn Daphn�, dat echter door de componist werd geweigerd. In 1683 werd hij gekozen in de Acad�mie fran�aise. De laatste jaren van zijn leven, na de dood van Mme de La Sabli�re, bracht hij door in het huis van d'Hervart (1693-1695).
In 1668 verschenen de eerste zes delen van zijn Fables; voordien had La Fontaine reeds in verschillende delen zijn Contes et nouvelles gepubliceerd (1665, 1666, derde deel 1671). Ook Adonis (1659, nwe. versie 1669), Le songe de Vaux (1665) en de vertaling van Terentius' Eunuchus in verzen (1654) zijn van vroeger datum. Zijn dichterlijk talent, dat reeds blijkt uit zijn Contes, komt het sterkst naar voren in de Fables, hoewel dit genre tijdens zijn leven niet als belangrijk werd erkend. In de Fables, die teruggaan op o.a. Aesopus, Babrius en Phaedrus, weet hij een harmonisch evenwicht te vinden tussen de natuurlijke en de menselijke eigenschappen van de dieren. De klassiek geworden fabels zijn in bijna alle talen van Europa vertaald of bewerkt; in het Nederlands door J.J.L. ten Kate (De fabelen van la Fontaine, 1871; fotomech. herdr. 1980), en deels door Jan Prins (1941; vermeerd. herdr. o.d.t. De fraaiste fabels van Jan de La Fontaine, 1946).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer