W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Jean Fouquet

Fouquet, Jean (Tours ca. 1420 - tussen 1477 en 1481), Frans schilder en miniaturist, een van de grootste kunstenaars van het 15de-eeuwse Frankrijk, kwam door een reis naar Rome (ca. 1446) in aanraking met de vroege Italiaanse renaissance. Ontleningen aan de Italiaanse meesters voor houding en groepering van de figuren en voor de ruimtelijke illusie van de achtergronden zijn in zijn werk onmiskenbaar o.a. in de miniaturen die Fouquet na zijn terugkeer in Frankrijk maakte voor het getijdenboek van �tienne Chevalier, een der belangrijkste burgers van Tours (1450-1460; Mus�e Cond�, Chantilly). Zijn illustraties bij de Grandes chroniques des rois de France (1458), vervaardigd voor Karel VII, en de Franse uitgave van Josephus Flavius' Antiquit�s juda�ques (1470-1476), beide in de Biblioth�que Nationale te Parijs, zijn kenmerkend voor Fouquets uit heldere kleuren opgebouwde composities. Voorts zijn van Fouquet enkele schilderijen bekend, zoals de beroemde Diptiek van Melun (1450-1452, thans verdeeld over de Gem�ldegalerie, Berlijn, en het Kon. Mus. van Schone Kunsten, Antwerpen), met het portret van de stichter op de ene, een Madonna met Kind op de andere vleugel. Dat deze kunstenaar een groot portrettist was, blijkt m.n. uit zijn beeltenis van Karel VII (ca. 1445, Mus�e du Louvre, Parijs); van hem stamt ook het eerste bekende zelfstandige zelfportret in de Franse schilderkunst (ca. 1450; Mus�e du Louvre, Parijs); het heeft de vorm van een medaillon en is in goud-grisaille aangebracht op een zwart ge�mailleerde ondergrond.
Fouquet kan worden beschouwd als de grondlegger in Frankrijk van een figuratief humanisme dat ook spreekt uit de Bewening van Christus (ca. 1470-1475) in de kerk te Nouans, met forse figuren en een eenvoudig palet.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer