W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     


Rubriek : Archeologie

Archeologen bevestigen Johannes-evangelie

Archeologische vondsten in Jeruzalem zouden theologen die het Johannes-evangelie ongeloofwaardig achten, tot nadenken moeten stemmen. Dat is de mening van de Isra�l-deskundige Alexander Schick in het Zwitserse maandblad Factum.

Vele theologen menen dat Johannes met het verhaal over de genezing van een blindgeborene door Jezus bij de vijver van Siloam (NBV Johannes 9: 1-41) geen historisch feit heeft beschreven, maar het begrip Siloam alleen gebruikte om Jezus als de ware gezant van God te bestempelen.

Vijver van Siloam
Bovendien stamt het waterbekken aan het einde van de 525 meter lange Hiskia-tunnel, dat gewoonlijk wordt aangeduid als de vijver van Siloam, uit de vierde eeuw en niet uit de tijd van Jezus.

Volgens Schick toont onderzoek uitgevoerd ten zuidoosten van de Tempelberg echter aan dat de evangelist Johannes correct bericht heeft. Twee jaar geleden vonden archeologen de resten van de echte vijver, ongeveer 50 meter van de traditionele vijver.

Totnogtoe zijn traptreden en twee hoeken van de vijver ontdekt. Gevonden muntstukken dateren de vijver in de eerste eeuw voor Christus. Later is de vijver uitgebreid door Herodes de Grote.

Jezus stuurde blinde naar vijver
Verdere opgravingen doen vermoeden dat het ten minste 70 bij 70 meter grote bekken als ritueel reinigingsbad werd gebruikt. In de joodse literatuur werd aan het water in de vijver een helende kracht toegekend. Daarom kon Jezus de blinde naar de vijver sturen. Johannes heeft de gebeurtenis dus correct weergegeven, meent Schick.

Om de werkelijke grootte van de vijver te bepalen moeten meer opgravingen worden uitgevoerd. Een groot deel van de vijver ligt echter onder de tuin van een Grieks-orthodoxe kerk, die geen medewerking wil verlenen aan verder archeologisch onderzoek.

Collaborateurs
Waarschijnlijk vrezen zij problemen met Palestijnse moslims, die aanwijzingen voor een vroege joodse bewoning van Jeruzalem willen onderdrukken. Als het terrein aan het Isra�lisch Departement voor Oudheidkunde verkocht zou worden, vrezen de huidige bezitters om door radicale Palestijnen als collaborateurs te worden aanzien.

 

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google