WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dossier gezondheid

Dossier Gezondheid

Jongeren letten minder op voeding naarmate ze ouder worden

Hoe ouder jongeren worden, hoe minder ze op hun voeding letten en hoe meer ze in slechte eetgewoonten vervallen, zo blijkt uit een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO).

Onderzoek
Het OIVO ondervroeg 2.196 jongeren van 10 tot 17 jaar oud in Belgische scholen. Bijna negen op de tien van deze scholieren vinden dat ze in goede gezondheid verkeren. Hoe ouder de jongeren worden, hoe minder ze denken dat ze gezond zijn: op de leeftijd van 10 jaar vindt 90 procent van de ondervraagden zichzelf gezond, terwijl dit op 17-jarige leeftijd nog 84 procent is.

Roken
Jongeren voelen blijbaar wel dat roken slecht is voor de gezondheid. Van de jongeren die veel roken in het weekend, zegt één op de drie in slechte gezondheid te verkeren, tegen één op tien van de jongeren die minder dan twee sigaretten roken in het weekend.

Van de scholieren van tien jaar oud antwoordde 79 procent dat ze op de voeding letten. Dit percentage zakt naar 47 procent wanneer de jongeren de leeftijd van 17 jaar bereiken.

 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google