WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Juan-Fernandezzeebeer

De Juan-Fernandezzeebeer of Arctocephalus philippii. Grootte : mannetje lichaamslengte ongeveer twee meter, gewicht ongeveer 130 kg. Wijfjes ongeveer anderhalve meter lang, gewicht waarschijnlijk veertig tot vijftig kg. Uiterlijk : als van de zuidelijke zeebeer.
Verspreidingsgebied : er zijn twee ondersoorten, voornamelijk beperkt tot twee kleine, ver uiteen liggende eilandengroepen : A.p. philippii en de A.p. townsendi.
Deze soort werd het eerste beschreven in 1866 van de Juan Fernandez-eilanden, voor de kust van Chili. Hoewel hij lijkt op de zuidelijke zeebeer, heeft hij een duidelijk kleinere schedel. Hetzelfde kenmerk werd later gevonden bij schedels van robben die op het eiland Guadeloupe, voor de kust van Mexico, waren geslacht en de twee populaties werden tot één enkele soort samengevoegd. Daar ze beide werden ontdekt op het moment dat ze op uitsterven stonden, is hun biologie nooit nauwkeurig bestudeerd en tegen de eeuwwisseling scheen het aannemelijk dat geen van beide die had overleefd. Maar tegenwoordig zijn ze er, dank zij beschermende maatregelen van de Mexicaanse regering, beide weer bovenop gekomen. In 1927 werden er op Guadeloupe nog maar enkele paren aangetroffen, maar thans telt de populatie daar 1300 tot 1500 individuen.
Op Juan Fernandez- is de daar inheemse ondersoort ook weer hersteld; in 1969 en 1970 zijn kolonies van in totaal ongeveer zevenhonderd dieren waargenomen. Het is mogelijk dat zich op San Ambrosio, één van de eilanden van een groep 1100 km ten noorden van Juan Fernandez, een kleine populatie aan het vestigen is. Net als hun Zuidamerikaanse buren, vormen deze tropische pelsrobben in de paartijd groepen, waarin de koeien om de volwassen bullen kleine harems vormen. Het werpen van de jongen en de paring vinden echter in mei en juni plaats. De kolonies worden tussen rotsblokken en in grotten op de kust gevormd; hier zoeken de paren volwassen dieren en de jongen bescherming tegen de warme middagzon. Deze kolonies van de kleine eilanden worden, hoewel beschermd door zowel Chileense als Mexicaanse wetten, bedreigd door stroperij, rustverstoring en epidemische ziekten.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be