WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

Gajus Julius Caesar

Gajus Julius Caesar ( 100-44 voor Christus) werd geboren uit een zeer aanzienlijk Romeins geslacht. Hij genoot een uitstekende opvoeding en was geestelijk zeer begaafd. Hoewel gesteld op comfort, liefhebber van boeken en kunst, fanatiek verzamelaar van antiek, kon hij, als dat nodig was, heel goed ontberingen doorstaan en met de eenvoudigste dingen genoegen nemen. Zijn eerzucht was grenzeloos en hij was bereid zich volledig in te zetten voor het bereiken van het door hem begeerde doel : zoveel mogelijk macht.
Hij hield zich aan recht en wet als dat kon en het hem uitkwam, maar hij vergat gemakkelijk recht en wet als dat zijn macht kon vergroten. De beroemde Gajus Marius was een oom van Caesar, en dat had tot gevolg dat ook Ceasar op Sulla's lijst van verdachte tegenstanders werd geplaatst. Om niet te worden gedood, vluchtte Caesar de moerassen en wouden van CampaniŽ in en bleef er dagenlang verborgen. Het mocht niet baten, want de soldaten van Sulla vonden hem en brachten hem naar Rome. Gelukkig kreeg hij gratie. Hij mocht naar Klein-AziŽ vertrekken om er het soldatenvak te leren. Nadat Sulla was overleden, keerde Caesar naar Rome terug en werd er advocaat. Blijkbaar vond hij dat hij niet vlot genoeg kon praten, want hij ging welsprekendheid studeren op het Griekse eiland Rhodos. Daarna doorliep hij in Rome de verschillende staatsambten, zoals dat nodig was voor iemand die carriŤre wilde maken.
Intussen liet hij, om de volksgunst te winnen, op ruime schaal graan aan de proletariŽrs uitdelen en organiseerde hij grote voorstellingen met onder andere gladiatorengevechten. Van tijd tot tijd was hij bij politieke samenzweringen betrokken, maar hij gaf zich nooit echt bloot. Tijdens zijn stadhouderschap in Spanje ondernam hij veldtochten tegen nog niet onderworpen stammen. Die veldtochten leverden hem de eretitel imperator ofwel 'veldheer' op. In 60 voor Christus sloot Caesar met Pompejus en Crassus het Eerste Driemanschap en dat leverde hem het consulaat voor het volgende jaar op. Als man van de Volkspartij kondigde Caesar uiteraard een aantal sociale maatregelen af.
Na zijn ambtstermijn als consul te hebben volgemaakt, verkreeg Caesar voor vijf jaar het stadhouderschap over Gallia Cisalpina (het gebied in Noord-ItaliŽ van de Alpen tot aan de rivier de Rubicon) en over Gallia Transalpina (het Romeinse gebied dat in Zuid-Frankrijk lag). Toen de kersverse stadhouder vernam dat de stam van de HelvetiŽrs van plan was uit Zwitserland weg te trekken om zich in Frankrijk ten noorden van Bordeaux te gaan vestigen, rukte hij met grote snelheid de invallers tegemoet. Juist toen de HelvetiŽrs bezig waren met bootjes en vlotten de rivier de SaŰne over te steken, verscheen Caesar ten tonele. Hij versloeg degenen die nog niet aan de overkant waren en achtervolgde de overigen de volgende dag. In enkele dagen tijd werd de stam, die meer dan 350.000 mensen zou geteld hebben, verslagen. Slechts zo'n 100.000 HelvetiŽrs bleven over en die moesten terugkeren naar hun oude land.
Op de GalliŽrs, die de overheersende bevolkingsgroep in het huidige Frankrijk waren, maakte het optreden van Caesar diepe indruk. Ze belegden een algemene vergadering en daarop werd besloten om Caesars hulp in te roepen tegen de Germanen, die van over de Rijn opdrongen. De Romeinse veldheer ging daar maar al te graag op in. Toen de Germaanse koning Ariovistus de aan hem gestelde eisen afwees, trok Caesar tegen hem op, verder GalliŽ binnen. Onderhandelingen met de Germanen leverden niets op en dus moest het zwaard beslissen. Een hevige slag volgde, met een goede afloop voor de Romeinen. Ze dreven Ariovistus terug over de Rijn. Voor de eerstkomende eeuwen zou deze rivier de grens vormen tussen de Romeinse en de Germaanse wereld ! Caesar beheerste nagenoeg het midden van het huidige Frankrijk.
De ten noorden GalliŽ wonende Belgen voelden zich niet meer veilig en hun stammen sloten een verbond tegen de Romeinen. Vervolgens begonnen ze hun strijdkrachten te bundelen. Toen de Belgen bezig waren het riviertje de Aisne over te trekken, werden ze plotseling door de Romeinse legioenen overvallen. Hun verliezen waren niet gering. Caesar, die de Belgen de 'dapperste der GalliŽrs' zou noemen, zette zijn opmars verdeer. Na veel strijd was ook BelgiŽ in de herfst van het jaar 57 voor Christus bijna geheel onderworpen. In de volgende jaren trok Caesar op tegen de volken van NormandiŽ en Bretagne en bracht die op de knieŽn. Daarna trok hij over de Rijn GermaniŽ binnen en stak hij de zee over naar BrittanniŽ. Wel slaagde hij erin de Britten een jaarlijkse schatting op te leggen, maar deze plicht raakte al gauw in de vergeethoek. Pas een expeditie van keizer Claudius in 43 na Christus leidde tot de inlijving van BrittanniŽ bij het Romeinse Rijk.
Steeds had Caesar met kleinere of grotere opstanden in GalliŽ te maken. Van zeer ernstige aard was de algemene opstand van de GalliŽrs onder Vercingetorix in 52 voor Christus. Maar het inzicht en de volharding van de grote Romeinse veldheer Caesar deden GalliŽ voor het rijk behouden.
In het begin van het jaar 49 voor Christus liep het stadhouderschap van Caesar af. De Senaat eiste dat Caesar zijn leger naar huis zou sturen en naar Rome zou komen om verslag uit te brengen. Caesar vertrouwde de Senaat echter niet en rukte met zijn leger tegen Rome op. In de toen uitbrekende Tweede Burgeroorlog was Pompejus zijn grote tegenstander. Deze vluchtte na een in Griekenland gelegen nederlaag naar Egypte. Daar werd hij na zijn aankomst in 48 voor Christus vermoord. Terug in Rome liet Caesar zich voor tien jaar tot dictator benoemen. Hij werd ook nog consul en ponfifex maximus, dat is opperpriester, zodat hij vrijwel alle macht in handen had. Op grootscheepse wijze organiseerde hij het Romeinse Rijk. Tegenover zijn oude politieke tegenstanders gedroeg hij zich niet haatdragend. Toch bleef er een kern van verzet tegen hem bestaan en in 44 voor Christus werd hij vermoord.
(foto : borstbeeld van Pompejus)
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be