W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Karel de stoute

(Fr.: Charles le T�m�raire) (Dijon 10 nov. 1433 - Nancy 5 jan. 1477), hertog van Bourgondi�, Brabant, Limburg en Luxemburg, graaf van Vlaanderen, Artesi�, Henegouwen, Holland en Zeeland, markgraaf van Namen, enige zoon van Filips de Goede en Isabella van Portugal, voerde aanvankelijk de titel graaf van Charolais. Karel deed zijn eerste krijgservaringen op in 1452 tijdens de Gentse opstand. In 1457 kwam het tot een conflict tussen hem en zijn vader wegens de toenemende invloed op diens beleid van de heren van Cro�. Door toedoen van deze laatsten verkocht Filips in 1463 de bij de Vrede van Atrecht (1435) verkregen Sommesteden terug aan de Franse koning Lodewijk XI, wat een totale breuk met Karel tot gevolg had. In 1465 kwam de verzoening tussen vader en zoon tot stand. Karel werd tot luitenant-generaal aangesteld en deed de Cro�s het hof verlaten. Nog in 1465 nam hij deel aan de zgn. oorlog van de Ligue du Bien Public, die de macht van Lodewijk XI wilde breken, waardoor hij de Sommesteden opnieuw onder Bourgondisch gezag kon brengen. Daarna nam hij het op tegen de met Frankrijk verbonden Luikenaars. Na de verwoesting van Dinant (1466) en een overwinning bij Brustem (1467) veroverde hij op 30 okt. 1468 Luik (met o.m. de strijd tegen de 600 Franchimontezen, zie Franchimont [geschiedenis]), waardoor het prinsbisdom in feite een Bourgondisch protectoraat werd. Intussen was hij op 15 juni 1467 zijn vader opgevolgd.
De buitenlandse politiek van Karel de Stoute was aanvankelijk gericht op Frankrijk. Met wisselend succes streed een Engels-Bourgondisch bondgenootschap tegen koning Lodewijk XI. Nadat de vijandelijkheden met Frankrijk in 1472 waren opgehouden, liet Karel zijn aandacht vooral naar het Rijnland gaan. In 1472 had hij van hertog Arnold van Gelre verkregen dat deze hem als erfgenaam erkende en na Arnolds dood (1473) kon Karel zonder veel moeite Gelre veroveren. Zijn verlangen een koningstitel te verkrijgen ging niet in vervulling: onderhandelingen met keizer Frederik III te Trier (okt.-nov. 1473) over de wederoprichting van een koninkrijk Bourgondi�, waarbij hij werd geadviseerd door zijn raadsheer Antoon Haneron, mislukten. Begin 1474 verloor Karel het landgraafschap Elzas, dat hij in 1469 had gekocht, als gevolg van een opstand van de Elzassers, gesteund door de tegen hem gerichte Liga van Konstanz. In 1474 wilde hij de aartsbisschop van Keulen steunen in diens strijd met het domkapittel en de steden; voordat hij Keulen aanviel, sloeg hij het beleg op voor Neuss, dat hij na een jaar moest opheffen.
Karel struikelde ten slotte over Lotharingen, dat voor de verbinding van de Nederlanden met Bourgondi� uiterst belangrijk was. In 1473 had hij de jonge hertog Ren� II een verdrag doen ondertekenen waardoor het hertogdom Lotharingen een Bourgondisch protectoraat werd. In 1475 verklaarde Ren� II echter de oorlog, zodat Karel in de herfst van dat jaar Lotharingen moest veroveren. Hij slaagde daarin, maar meteen verklaarden de Zwitserse Eedgenoten hem de oorlog. In 1476 leed hij bij Granson (1 maart) en Murten (22 juni) een nederlaag. Hierop kwamen de Lotharingers in opstand; Karel wilde onmiddellijk tegen hen optreden, maar sneuvelde bij het beleg van Nancy.
Het binnenlands beleid van Karel de Stoute droeg de stempel van zijn buitenlandse politiek en van zijn absolutistische neigingen. Hij nam elke gelegenheid te baat om de stedelijke autonomie aan banden te leggen en de stedelijke vrijheden te beperken of zelfs af te schaffen. Erger nog dan het verlies aan stedelijke vrijheid was de zware fiscale druk die hij op de Nederlanden legde om zijn oorlogen te kunnen bekostigen. Hij vroeg onophoudelijk beden aan de gewestelijke Staten of aan de Staten-Generaal. In 1476 weigerden deze laatste de gevraagde bede toe te staan. Bovendien riep Karel zijn leenmannen herhaaldelijk op voor militaire dienst, wat hun vanzelfsprekend ongelegen kwam, maar ze mochten zich laten vervangen door op hun kosten uitgeruste huurlingen, de ordonnantiebenden, opgericht in 1471. Ook steden en landelijke gemeenschappen moesten voortdurend manschappen, paarden en wagens leveren. Tot overmaat van ramp tekende zich in de Nederlanden een zware economische crisis af, daar Lodewijk XI zijn onderdanen verbood met de Vlamingen handel te drijven en de Franse vloot de Vlaamse kust blokkeerde. Voor de Nederlanden was de balans van zijn regering negatief.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be