WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Carine's Kattenpagina

De Kashmir

Een in Noord-Amerika ontwikkelde effengekleurde versie in Chocolate en Lilac van de Himalayan ofwel de Perzisch Colourpoint. Hij heeft geen relatie met Kashmir. De naam is gebaseerd op het feit dat deze kat nauw verwant is met de Himalayan en dat Kashmir vlak bij de Himalaja ligt.
Uiterlijk
Een Perzische Kat met een effen Chocolate of Lilac vacht.
Geschiedenis
In de jaren dertig van de twintigste eeuw werden fokprogramma's opgezet om Perzen te verkrijgen met een Siamese aftekening. Deze Pers met points, die in de Verenigde Staten Himalayan werd genoemd, kreeg in de jaren vijftig kampioenschapsstatus. Bij de ontwikkeling van de kleurslagen Chocolate Point en Lilac Point, werden ook kittens met effen vachten geboren. Sommige fokkers vonden dat deze effen Chocolate en effen Lilac katten een eigen naam verdienden en  noemden ze Kashmir. Hier was veel verzet tegen omdat men vond dat deze katten die gewoon Perzisch Chocolate en Perzisch Lilac waren, geen afzonderlijke rasnaam zouden mogen hebben. De Canadian Cat Association is één van de weinige grotere organisaties die deze kat als een afzonderlijk ras beschouwt.
Persoonlijkheid
Deze katten worden vaak beschreven als vriendelijk, intelligent, vlot, kalm, zelfverzekerd, toegewijd, veeleisend en aanhankelijk.
 

© 2006 - WORLDEXPLORER
Google