WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De Kaspische rob

De Kaspische rob of Pusa caspica. Grootte : mannetje lichaamslengte 1,6 meter. Gewicht 85 kg. Wijfje iets kleiner. Uiterlijk : kleine zeehond, geelbruin tot olijfgrijs met donkerder, lange vlekken en plekken op de rug. Jongen worden geboren met een lange, witte vacht, die in de vierde week wordt verruild voor een wollig, grijs jeugdkleed.
Verspreidingsgebied : geheel beperkt tot de Kaspische Zee; bij gelegenheid komt hij in naburige rivieren. Trekkend, de winters doorbrengend in het pakijs van het noordelijke, de zomers in het zuidelijke deel van de Kaspische Zee.
Ongeveer even groot als de stinkrob en de Bajkalrob en wat kleur betreft ongeveer het midden houdend, worden deze kleine zeehonden geacht eveneens een relictpopulatie te zijn, die ge´soleerd is geraakt tijdens de geologische beroeringen van de laatste paar miljoen jaar.
Kaspische robben bieden, blijkbaar met veel succes (er zullen totaal bijna een miljoen exemplaren van zijn) als enige soort het hoofd aan de grootste klimatologische schommelingen ter wereld. In de herfst trekken zij in grote kudden naar de koude, ondiepe wateren van het noord-oosten van de Kaspische Zee, waar ze op het ijs kruipen zodra het zich begint te vormen. Daar, in de half-poolachtige omstandigheden die er in januari en februari heersen, verzamelen de wijfjes zich in groepen van verscheidene honderden en brengen hun jongen ter wereld. Door gaten en geulen in het ijs hebben zij voortdurend toegang tot het water. Als de jongen vier tot vijf weken oud zijn, komen ze in zee en worden dan snel zelfstandig; net als de volwassen dieren voeden zij zich meestal met vis. Achter in februari en in maart komen de mannetjes bij de groepen met jongen, vormen koppels met de wijfjes en paren. Wanneer het ijs zich verspreidt, verharen beide seksen en krijgen een geheel nieuwe vacht. Dan trekken de kudden naar het zuiden, naar het diepere deel van de Kaspische Zee waar, ondanks het tropische klimaat, opborrelende stromingen zorgen voor koud oppervlaktewater en voedsel in overvloed, de hele zomer door.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be