WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    


Rubriek : Carine's Kattenpagina

De voornaamste kattenverenigingen in de wereld

De eerste kattenliefhebbers manifesteerden zich in Europa. De kattenfokkers groepeerden zich en organiseerden de eerste kattententoonstellingen. In Groot-Brittannië ontstaat in 1910 de eerste federatie van kattenverenigingen, onder de naam Governing Council of the Cat Fancy en in 1949 wordt de Fédération internationale féline d'Europe opgericht. Vandaag waken verschillende nationale en internationale organisaties over de rassen van de katten en hun verscheidene variëteiten.

De bakermat van de Cat Fancy ligt in Engeland. Daar werd in 1910 de GCCF opgericht. Op het vasteland van Europa werd in 1949 de F.I.Fe opgericht. Later sloten zich niet Europese landen aan en werd de naam veranderd in Fédération Internationale Féline. Er werden in Europa ook andere federaties opgericht, zoals in 1988 de World Cat Federation of W.C.F. In Frankrijk werden veel rasstandaarden opgesteld door de SCFF of Société Centrale Française. Door het ministerie werd daar een organisatie in het leven geroepen die controle uitoefent op het fokken en showen van raskatten, het Livre Officiel des Origines Félines of L.O.O.F. De rechten van de rasstandaarden van de SCFF zijn door het LOOF overgenomen. Momenteel zijn er negen grote verenigingen bij het LOOF aangesloten.
De Cat Fancy Association of C.F.A., opgericht in 1906, is de grootste kattenvereniging van de Verenigde Staten en wellicht van de hele wereld. The International Cat Association of T.I.C.A., een andere Amerikaanse vereniging, werd opgericht in 1979. Al deze overkoepelende organisaties bestaan nog steeds en hebben als voornaamste functie het opstellen van uniforme reglementen inzake tentoonstellingen en het stamboek en de opleiding van de keurmeesters.
In België werd in 1917 de eerste kattenvereniging opgericht, de Vrienden der Kat. In 2001 waren er in België 18 kattenverenigingen. Enkele hiervan voeren overleg binnen de overkoepelende organisatie Federatie der Onafhankelijke Kattenverenigingen België of F.O.K.B.
In Nederland was Felikat in 1934 de eerste kattenvereniging. Nederland telde anno 2001 veertien kattenverenigingen. Twee Nederlandse verenigingen zijn aangesloten bij de FIFé. De andere twaalf verenigingen noemt men onafhankelijke verenigingen. Vrijwel alle kattenverenigingen voeren overleg met betrekking tot gezondheid en welzijn van katten, binnen de Stichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy of O.P. Daarnaast kent Nederland nog een overkoepelend orgaan : de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen of F.N.K.. Hierbij zijn alleen onafhankelijke verenigingen aangesloten.
Elke Nederlandse en Belgische kattenvereniging heeft eigen statuten, voert een all-breed stamboek, organiseert tentoonstellingen, geeft een verenigingsblad uit, enz. Daarnaast worden er onder toezicht van de CFA en de TICA shows of ringkeuringen georganiseerd in beide landen.
Alhoewel Europa meer dan veertig miljoen katten telt, wordt het aantal rasechte katten slechts geschat op zo'n acht procent. In Nederland zijn naar schatting zo'n 2,4 miljoen katten, waarvan ongeveer tien procent raskatten.
 

© 2005 - WORLDEXPLORER

Website inhoud en vormgeving : Carine Duclos

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be