W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Keizerrotshagedis

De Platysaurus imperator leeft in graniet- en zandsteenkopjes in grasland en wordt veertig cm lang.
Kop, lichaam, poten en staart van deze hagedis zijn sterk afgeplat; daardoor kan hij zijn toevlucht nemen in nauwe rotsspleten van de rotsblokken waartussen hij leeft. Is hij eenmaal in een spleet, dan zet de hagedis zijn lichaam uit door in te ademen en zo verankert hij zich in de rots. Het is dan ook praktisch onmogelijk om hem eruit te trekken. De keizerrotshagedis heeft een voorkeur voor de top van de heuvels, andere soorten van dit geslacht verkiezen juist de basis.
Deze hagedis is de grootste soort van zijn geslacht; hij heeft grote schubben op de nek en een gladde rug. Het mannetje met zijn gele, rode en zwarte lichaam is groter en feller gekleurd dan het wijfje, dat overwegend zwart is met drie duidelijke gele strepen op haar kop, die dunner worden naar de rug toe. De mannetjes hebben een territorium, dat ze tegen indringers verdedigen door middel van de dreighouding, waarbij ze zich oprichten om hun opvallende keel- en borstkleuren te tonen. Het zijn dagdieren, die op insecten, vooral sprinkhanen en kevers, jagen. Tijdens de grootste hitte van de dag zoeken ze de schaduw op, om pas in de namiddag weer te voorschijn te komen.
Het wijfje legt twee langwerpige eieren in een spleet in de rotsen.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google