WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De kemphaan

Orde : Charadriiformes - familie : Scolopacidae - geslacht : Philomachus en soort : Philomachus pugnax. De kemphaan behoort tot een grote familie van waadvogels, zoals ruiters, snippen en franjepoten.
Zodra de ochtendnevel is opgetrokken, gaat een groep mannetjeskemphanen over tot spiegelgevechten. Met hun kleurige oorpluimen en wapperende, sjaalachtige nekveren dansen de rivalen om elkaar heen en doen af en toe een schijnaanval om de toekijkende, vaalbruine vrouwtjes te imponeren. Iedere lente wordt dit baltsritueel opgevoerd in de ongerepte moerassen van Noord-Europa en Noord-AziŽ.
Kemphanen pronken en paren in gebieden die leks worden genoemd en jaar na jaar worden benut. Een gemiddelde lek trekt tot veertig volwassen mannetjes en wat minder vrouwtjes. Ieder mannetjes kiest een territorium of hof. Niet meer dan zestig cm in doorsnee en dicht bij andere mannetjes. Er is een strenge hiŽrarchie : vogels met een zwarte kraag bezetten het midden van het toernooiveld en zijn het agressiefst. Minder felgekleurde vogels met bruine en oranje kragen verdedigen gebieden aan de rand van het lek. Tijdens de balts springen de mannetjes in de lucht, buigen diep, klapwieken met hun vleugels en rennen op elkaar af. Na de paring verzorgt het vrouwtje in haar eentje de broedcyclus. Ze nestelen vaak in losse groepen en leggen vier eieren in een ondiep nestkuiltje op de grond, die na ongeveer drie weken uitkomen. De kuikens zijn in 25 tot 28 dagen volledig onafhankelijk.
Veel roofdieren zoals valken, arenden en vossen delen de open leefgebieden van de kemphaan. Om niet teveel aandacht te trekken, houden mannetjes hun spectaculaire paarkleed slechts zes weken. De veren groeien gedurende april en vallen in juni alweer uit. De rest van het jaar heeft het mannetje hetzelfde bruine en grijzen verenkleed als het vrouwtje.
De belangrijkste broedplaatsen van de kemphaan bevinden zich in het hoge noorden en zijn afgelegen en ongerept. Aantasting van de drassige gebieden die hij tijdens de trek aandoet, baart milieubeschermers evenwel zorgen. Watervervuiling, afwateringsprogramma's en intensieve landbouw hebben het aantal foerageer- en rustgebieden voor de migrerende vogel ernstig teruggebracht. Jagen voor de sport zorgt natuurlijk ook voor extra druk.
Met zijn supergevoelige snavel zoekt de kemphaan in vochtig gras of langs de modderige rand van kleine meren en vijvers naar voedsel zoals kokerjuffers, keverlarven en sprinkhanen. Spinnen, wormen en waterslakken zijn andere ongewervelde prooidieren. Soms waadt hij door ondiep water en zoekt uitsluitend op de tast naar voedsel.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be