WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Poolgebieden

Klimaatverschil

Hoe verder we ons dus van de evenaar verwijderen (in noordelijke of zuidelijke richting) des te lager zal in het algemeen de stand van de thermometer zijn. Maar de poolgebieden zijn niet allebei even koud. Het noordpoolgebied heeft een milder klimaat dan het zuidpoolgebied. We zouden kunnen zeggen dat rondom de noordpool een zeeklimaat heerst en rondom de zuidpool een landklimaat. Wie een wereldkaart of een globe bekijkt, ziet dat er rondom het noordelijke uiteinde van de aardas geen land ligt. Op de atlas staat hier de naam ‘Noordelijke Ijszee’ aangegeven. Rondom de zuidpool echter vinden we een uitgestrekt continent. Het heeft een oppervlakte ruim anderhalf keer zo groot als die van Australië. Hier worden de laagste temperatuurwaarden gemeten die op aarde voorkomen. De spreekwoordelijke Siberische kou legt het in feite af tegen het temperatuurminimum dat in augustus 1960 op het zuidpoolcontinent is gemeten op de Russische waarnemingspost Vostok : ruim 88 graden onder nul ! Lagere temperaturen werden nergens en nooit op onze planeet waargenomen.
Het klimaatverschil tussen het noord- en het zuidpoolgebied hangt samen met het feit dat een watermassa de eenmaal ontvangen warmte langer vasthoudt dan een landmassa. Bovendien is het zuidpoolcontinent (ook Antarctica genoemd) bedekt met een dikke korst ijs; bijna dertig miljoen kubieke meter in totaal. Dat is ongeveer negentig procent van al het ijs dat op onze planeet aanwezig is. Zou het door de één of de andere reden smelten, dan zouden de waterhoogtes in onze oceanen tot zo’n dertig meter stijgen en veel gebieden die momenteel boven de waterspiegel liggen zouden gewoonweg in zee verdwijnen.

De naam ‘Antarctica’
De naam Antarctica heeft een Griekse oorsprong. ‘Arktos’ is het oud-Griekse woord voor ‘beer’ en was tevens de naam van het sterrenbeeld ‘de Grote Beer’ (en bij uitbreiding daarvan, het noorden). Het voorvoegsel ‘ant-’ (van ‘anti’) betekent : tegenover. Letterlijk betekent Antarctica dus ‘het land tegenover het noorden’.

Leefmogelijkheid
Zowel het noord- als het zuidpoolgebied zijn onherbergzame oorden. Wie gewoon is aan de dagelijkse afwisseling van zonneschijn en duisternis kan zich maar moeilijk voorstellen dat onze planeet ook gebieden kent waar de zon beurtelings een half jaar boven en een half jaar onder de horizon staat ! Eén en ander is het gevolg van de helling van de aardas ten opzichte van het reeds eerder genoemde ‘eclipticavlak’. Met dat vlak maakt de aardas een hoek van zo’n 66,5 graden. Het is wel zo dat de stand van die as in de ruimte steeds dezelfde is. Als gevolg daarvan neigt het ene halfjaar het noordelijk halfrond meer naar de zon en het andere halfjaar het zuidelijke halfrond.
Aan de zonnewaarts neigende pool blijft daardoor de zon een half jaar lang op en aan de tegenoverliggende pool is het net andersom. Daar blijft het zes maand lang nacht, en dat terwijl er ijzige temperaturen heersen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be