WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Vogels
 

De kokmeeuw

Orde : Charadriiformes - familie : Laridae - geslacht : Larus en soort : Larus ridibundus. De kokmeeuw behoort tot het grootste geslacht van de meeuwenfamilie Laridae.
Als een schreeuwende aaseter die rondcirkelt terwijl hij een ploeg volgt, is de lawaaierige kokmeeuw een bekend beeld in het Europese landschap. Hij heeft zich zo aangepast dat hij zich bijna overal thuisvoelt : in de lucht, op het water en op de grond, en hij eet vrijwel alles wat hij kan vinden.
In de winter zijn kokmeeuwen in grote groepen te vinden, vooral in kuststreken. Vanaf het begin van de lente trekken bijna alle meeuwen landinwaarts naar moerassen om daar het broedseizoen door te brengen. Kokmeeuwen zijn zeer lawaaierig als ze bij elkaar zijn. Deze meeuwen grijpen iedere gelegenheid aan om te kunnen krijsen, en doen dat dus wanneer zij voedsel vinden, gevaar voelen aankomen, zich bedreigd voelen, wanneer ze hun slaapplaats verlaten of ernaar terugkeren, als ze baltsen, paren en broeden of simpelweg om hun verbondenheid en familiebanden in stand te houden.
De kokmeeuw heeft allerlei manieren om voedsel te zoeken, afhankelijk van zijn omgeving en het beschikbare voedsel. Op het water grijpt hij de prooi in zijn bek en dompelt zijn kop onder het water om meer grip te hebben. Vaak zie je dat hij een visserboot volgt om de resten op te pikken. In de herfst en winter, wanneer hij zijn tijd doorbrengt aan de kust, eet hij meer vis. Dan is vaak te zien dat hij in ondiep water waadt, waarbij hij de zandige, modderige grond tussen zijn poten omwoelt en met zijn snavel aan het scharrelen is naar garnalen, schelpdieren of zeewormen. Hij gebruikt deze methode ook aan land om tijdens het broedseizoen wormen en insecten uit de grond te halen. Hij is soms te vinden in open ruimtes in de stad en eet afval en zaden als er voedselschaarste is.
Kokmeeuwen vormen grote kolonies bij hun broedplaatsen, die kunnen liggen aan kwelders, laagveen, nat veen of grindbanken. Dit zijn meestal dezelfde als die waar ze geboren zijn. Er zijn allerlei paarrituelen bij meeuwen, zoals het zingen en aanbieden door de mannetjes van eten aan de vrouwtjes. De vogels kiezen samen een nestplaats uit en bouwen een groot, omvangrijk nest op de grond. Het paren neemt ongeveer tien dagen in beslag en is een lawaaierige bezigheid, vooral omdat het paren door de hele groep tegelijkertijd gebeurt. Het vrouwtje legt gewoonlijk twee of drie eieren die door beide ouders ongeveer drie tot vier weken worden uitgebroed. Ze voeren ook samen de jongen en als deze 35 dagen oud zijn, kunnen ze vliegen.
Meeuwen worden vaak beschouwd als een plaag, omdat ze schade toebrengen aan gewassen. Ze kunnen ook de veiligheid in de lucht in gevaar brengen, vooral in de buurt van Europese luchthavens, waar ze in botsing komen met opstijgende of landende vliegtuigen.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be