WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek :
Historische figuren

Koning Albert I van BelgiŽ

Voluit: Albert Lťopold Clťment Marie Meinrad (Brussel 8 april 1875 - Marche-les-Dames 17 febr. 1934), derde koning der Belgen, tweede zoon van Filips, graaf van Vlaanderen, en Maria van Hohenzollern-Sigmaringen, uit het Huis Saksen-Coburg-Gotha. Naar familietraditie genoot Albert een opleiding aan de Koninklijke Militaire School en in 1907 werd hij tot luitenant-generaal benoemd. Hij ondernam verscheidene grote reizen (Verenigde Staten, Groot-BrittanniŽ, Zuid-Afrika en Belgisch-Kongo) en bereidde zich aldus voor op de troon, die hem wegens het overlijden van zijn broer Boudewijn (1891) toekwam. Op 23 dec. 1909 volgde hij zijn oom Leopold [BelgiŽ] op - waarbij hij als eerste Belgische vorst de grondwettelijke eed in beide landstalen aflegde. Door vriendschapsbezoeken aan o.m. Frankrijk en Duitsland trachtte hij de Belgische neutraliteitspositie te verstevigen. Tegelijkertijd stuurde hij aan op de versterking van de landsverdediging, o.m. door de in 1913 ingevoerde algemene dienstplicht. Op 4 aug. 1914, bij de schending van de Belgische neutraliteit door Duitsland in de Eerste Wereldoorlog, nam hij het opperbevel over het leger op zich, waaraan hij de gehele duur van de oorlog zou vasthouden. Toen de Belgische troepen zich in okt. 1914 achter de IJzer terugtrokken, wenste Albert het nationale grondgebied niet te verlaten en vestigde zich te De Panne, in de nabijheid van het hoofdkwartier. Steeds trachtte hij de bijzondere positie die BelgiŽ als klein land in de machtsstrijd van de grote mogendheden innam als politieke richtlijn aan de naar Le Havre uitgeweken regering voor te houden. Hij leidde in sept. 1918 de noordelijke legergroep in het bevrijdingsoffensief en op 22 nov. 1918 hield hij zijn triomfantelijke intocht te Brussel. Eerder (11 nov.) had hij te Loppem, tijdens besprekingen met politici uit het bezette gebied, de hoofdpunten van het naoorlogs regeringsprogram bepaald: algemeen enkelvoudig kiesrecht, gelijkheid van de nationale talen, stichting van een nieuwe Vlaamse universiteit te Gent, afschaffing van BelgiŽs verplichte neutraliteit. Tijdens de Vredesconferentie van Versailles kwam hij eenmaal persoonlijk tussenbeide ter verdediging van het bedreigde Belgische prioriteitsrecht op herstelbetalingen. In de naoorlogse jaren hernam hij, met verstevigd persoonlijk gezag, zijn taak van grondwettelijk vorst, waarbij hij vooral belangstelling had voor 's lands herstel. Op zijn initiatief werden het persagentschap Belga (1920) en het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (1928) opgericht. Albert vond de dood bij een bergbeklimming. Hij was op 2 okt. 1900 gehuwd met Elisabeth, hertogin in Beieren, die hem drie kinderen schonk: Leopold, de latere Leopold III (3 nov. 1901), Karel, die in 1944 regent werd (10 okt. 1903), en Marie-Josť (4 aug. 1906).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be