WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : In het water levende zoogdieren
 

De krabbeneter of krillrob

De krabbeneter of Lobodon carcinophagus. Grootte : mannetje, lichaamslengte 2,8 tot drie meter. Gewicht 250 tot 300 kg. Wijfje even groot of iets groter. Uiterlijk : zilvergrijze tot geelbruine zeehond, aan de onderzijde soms lichter; de flanken zijn vaak bedekt met evenwijdig lopende littekens van diepe wonden, toegebracht door de tanden van zwaardwalvissen.
Verspreidingsgebied : in het pakijs rondom de zuidpool, naar het zuiden tot het kustijs van het zuidpoolcontinent en -schiereiland; nu en dan worden verdwaalde individuen waargenomen bij de koude, gematigde eilanden in de buurt van AustraliŽ en Zuid-Amerika.
Deze slanke, elegante dieren, die bijna alleen voorkomen op het drijvende pakijs van het Verre Zuiden, zijn waarschijnlijk de meest talrijke van alle zeehonden. Zij behoren ook tot de minst bekende omdat maar zelden schepen doordringen tot in de dichte gebieden van het pakijs waar zij leven, en biologen nog maar weinig gelegenheid hebben gehad om ze te bestuderen.
Zij voeden zich voornamelijk met krill, dat in de zomer overvloedig aanwezig is in de bovenste lagen van het water tussen het pakijs; men veronderstelt dat hun goed in elkaar sluitende kiezen bijzonder geschikt zijn om kleine organismen uit zee te zeven.
Tijdens deze bezigheid zijn ze bijzonder kwetsbaar voor de aanvallen van zwaardwalvissen; vele dragen dan ook de littekens van een ontmoeting. Er is weinig bekend over hun voortplantingsgedrag, maar men veronderstelt dat ze familieparen vormen en geen harems. De jongen worden in het voorjaar (september tot november) geboren, de paring vindt waarschijnlijk plaats nadat de jongen na drie tot zes weken zijn gespeend. Het is vrijwel zeker dat er een jaarlijkse trek plaatsvindt, maar het verplaatsingspatroon is onbekend. De gehele populatie is geschat op 50 tot 75 miljoen dieren.
De krabbeneter wordt soms wel bejaagd, niet alleen om de mooie pels, maar ook om het vlees, dat als gevolg van hun dieet vrij arm is van parasitaire cysten en bovendien uitstekend smaakt.


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer