WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Koning Leopold I van BelgiŽ

voluit: Leopold George Christiaan Frederik (Coburg 16 dec. 1790 - Laken 10 dec. 1865), eerste koning der Belgen (1831-1865), zoon van hertog Frans van Saksen-Coburg, uit het Huis Saksen-Coburg-Gotha, nam in 1813 dienst in het Russische leger en vergezelde na de Franse nederlaag tsaar Alexander I bij diens intocht in Parijs en diens bezoek aan Groot-BrittanniŽ. Nadat hij de Britse nationaliteit had verkregen, trad hij op 2 mei 1816 in het huwelijk met Charlotte, dochter van de latere Britse koning George IV en diens vermoedelijke opvolgster, die echter op 6 nov. 1817 na de bevalling van een doodgeboren kind overleed. Begin 1830 weigerde hij de hem aangeboden Griekse koningskroon. In juni 1831 aanvaardde hij de Belgische troon, waartoe het Nationaal Congres hem had opgeroepen, op voorwaarde dat BelgiŽ het Traktaat der XVIII Artikelen zou aannemen. Nadat dit was gebeurd kwam hij naar BelgiŽ en legde er op 21 juli 1831 de grondwettelijke eed af. Kort daarna werd hij geconfronteerd met een Nederlandse aanval, die slechts met Franse hulp kon worden afgeslagen (zie Tiendaagse Veldtocht). Zijn beleid was vooral gericht op de consolidatie van de Belgische onafhankelijkheid. Hij wendde zijn invloed aan om in 1839 het Verdrag der XXIV Artikelen, toen de Nederlandse koning Willem I dat eindelijk onderschreef, ook in BelgiŽ te doen aanvaarden. Zijn verwantschap met de Britse koningin Victoria (dochter van een van zijn zusters en echtgenote van zijn neef Albert) en de hartelijke betrekkingen die hij met haar onderhield, verzekerden hem geleidelijk een groot gezag op het Europese politieke vlak. Ook het feit dat BelgiŽ een van de weinige landen was die niet door de revolutiegolf van 1848 waren verstoord, wat aan zijn beleid werd toegeschreven, droeg daartoe bij. Nog sterk onder de invloed van het verlicht despotisme speelde Leopold zowel op het binnenlandse als op het buitenlandse vlak een zeer actieve rol. Dat werd hem mogelijk gemaakt door het Unionisme, dat hij dan ook poogde zo lang mogelijk te handhaven. De landsverdediging en de buitenlandse betrekkingen beschouwde hij als zijn persoonlijk werkterrein. Met het oog op het door hem onvermijdelijk geachte conflict tussen Frankrijk en Pruisen dreef hij in de jaren 1860 de aanleg van de Antwerpse vestingwerken door. Overtuigd van de noodzaak ervan, bevorderde hij pogingen tot overzeese expansie, die echter mislukten. Uit zijn (tweede) huwelijk (9 aug. 1832) met Louise Marie, dochter van de Franse koning Louis-Philippe, had hij vier kinderen: Lodewijk Filips (1833-1834), Leopold (II), Filips en Charlotte. Uit een verhouding met Arcadie Claret had hij twee bastaarden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer