W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Vlinders
 

De levenscyclus van de vlinder

Vlinders behoren tot de gevleugelde insecten. Die kunnen op hun beurt weer onderscheiden worden in twee grote groepen. Ten eerste zijn dat de insecten met een onvolkomen gedaanteverwisseling. Bij deze insecten lijkt een larve die net uit het ei gekropen is, al sprekend op het volwassen insect. Hij is alleen veel kleiner en bovendien heeft hij in het larvale stadium nog geen vleugels. Bij elke vervelling groeit de larve en bij zijn laatste vervelling krijgt hij vleugels. Dan is hij een volwassen dier. Een duidelijk popstadium is er niet. Een dergelijke levenscyclus zien we bijvoorbeeld bij sprinkhanen, wandelende takken en libellen.
De tweede groep is die van de insecten met een volkomen gedaanteverwisseling. Bij deze dieren kruipt uit het ei een larf. Die larf lijkt in geen enkel opzicht op het volwassen stadium van het insect. Denk maar eens aan de made, die uitgroeit tot een vlieg en natuurlijk de rups, die uiteindelijk een vlinder zal worden. Zo'n larf vervelt een aantal keren en groeit daarbij uit tot een steeds grotere larf. Bij de laatste vervelling verandert hij in een pop. Dat is het stadium waarin het insect de zogenaamde metamorfose doormaakt, de gedaanteverwisseling van larf in een volwassen, gevleugeld insect. Kevers, wespen, vliegen en ook de vlinders behoren tot deze groep van insecten.
Samengevat verloop het vlinderleven als volgt :
vlinder > ei > rups > pop > vlinder > ei, enzovoort.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer