W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Amfibie�n en reptielen
 

Luipaardkikker

De Rana pipiens leeft in zoet water tot brakke moerassen in droge, bergachtige streken. Hij wordt vijf tot twaalf cm lang.
De slanke luipaardkikker is een makkelijk te herkennen soort, met grote vlekken op het lichaam en duidelijke ribbels op de rug. Het is het Noordamerikaanse amfibie met de grootste verspreiding; de tekening en de helderheid van de vlekken vertonen grote variaties. Hij past zich bij iedere omgeving aan, mits er permanent water in voorkomt. Even gemakkelijk is hij met zijn menu, waarvan insecten, spinnen en kreeftjes het hoofdbestanddeel vormen. Hoewel hij overwegend een nachtdier is, kan de luipaardkikker soms ook overdag voedsel gaan zoeken. Als hij gestoord wordt, springt hij weg in een reeks zigzagsprongen om zijn toevlucht in het water te zoeken.
In het noorden van het verspreidingsgebied duurt het voortplantingsseizoen van maart tot juni; meer naar het zuiden kunnen de kikkers op praktisch ieder tijdstip van het jaar paren, mits er voldoende regen is gevallen. De mannetjes verzamelen zich op de paarplaatsen en maken lage, knorrende geluiden om de wijfjes te lokken. Ieder wijfje legt ongeveer twintigduizend eieren, die op de bodem op waterplanten worden afgezet en na ongeveer vier weken uitkomen. De kikkervisjes metamorfoseren tot volwassen vorm in zes maanden tot twee jaar, afhankelijk van de temperatuur en andere milieu-omstandigheden.

� 2006 - WORLDEXPLORER
Google