WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : De mens - algemeen

De machtspolitiek van Rome

De zeer snelle uitbouw  van de Romeinse macht in het Middellandse-zeegebied - de Romeinen noemden deze zee enige tijd later vol trots 'Onze Zee' (Mare Nostrum) - had diepgaande gevolgen voor de politieke en maatschappelijke structuur van de staat. Het Romeinse leger was steeds samengesteld geweest uit boeren die, gehard door het landleven, ook voortreffelijke soldaten waren. Door talrijke en vaak zeer langdurige oorlogen waren de boeren-soldaten heel lang van huis. Daardoor werden hun bedrijven verwaarloosd, wat tenslotte zeer slechte gevolgen had. Het rondzwervende leger van Hannibal had de boerenbevolking ook niet met rust gelaten. Zo verkeerde de hele boerenstand ernstig in verval. Rijke lieden kochten de verwaarloosde boerderijen op en voegden die samen tot grote plantages. Hierop lieten ze olijf- en wijngaarden aanplanten, want olie en wijn leverden veel meer op dan graan. De plantages werden bewerkt door slaven, die, dankzij de oorlogen, in reusachtige aantallen overal vandaan aangevoerd werden.
De verarmde boeren trokken in grote getallen naar Rome. Daar vonden ze echter ook geen werk, omdat alles reeds door slaven werd gedaan. Hun enige bezit werd gevormd door hun zeer talrijke kinderen en daarom werden ze 'kinderbezitters' ofwel proletariŽrs genoemd. Toch waren zij Romeinse burgers, die het recht hadden om hun stem in de Volksvergadering uit te brengen. De rijke lieden die een politieke loopbaan nastreefden, beloofden de arme mensen 'brood en spelen' in ruil voor hun stemmen. De staat zorgde voor hun voeding door graanuitdelingen, en voor hun vermaak door spelen te houden. Werd zo iemand inderdaad tot het begeerde ambt gekozen, dan had hem dat vaak een vermogen gekost. Slaagde hij er bijvoorbeeld in, tot stadhouder van een provincie gekozen te worden, dan werd er maar al te vaak geen middel onbenut gelaten om zich ten koste van de burgers te verrijken. Nieuwe belastingen werden ingevoerd, bestaande belastingen werden drastisch verhoogd. Dit alles kon gebeuren omdat het voor Rome uiterst moeilijk was, te controleren wat er in een afgelegen provincie gebeurde.
De strijd die de Romeinen in Griekenland gevoerd hadden en de onderwerping die erop volgde, hadden ook massa's Grieken in slavernij naar Rome gebracht. Het gevolg was dat de Griekse zeden en gewoonten, taal, letterkunde en wijsbegeerte in de mode kwamen, vooral bij de rijken. Die werden de beschermers van de Griekse kunsten en wetenschappen. Ze lieten hun zonen door Griekse leermeesters opvoeden. Homerus werd aldus een vertrouwde figuur voor de Romeinen.
De godenwereld van de Romeinen werd gedeeltelijk aangepast, deels overgenomen. Ook de geheime eredienst die was gewijd aan de god Dionysus of Bacchus, drong Rome binnen. Alleen vrouwen mochten er eigenlijk aan deelnemen, maar al spoedig werden in Rome ook mannen tot de dienst toegelaten. Het karakater van deze dienst was vaak lichtzinnig en uitgelaten geweest, maar in Rome kregen de 'bacchanalen' bepaald het aanzien van orgiŽn. De mannen spraken bij deze bacchanalen de taal van bezetenen, en de vrouwen liepen rond als 'bacchanaten', met wapperende haren en brandende fakkels. Het aantal mannen en vrouwen dat aan de bacchanalen deelnam, bedroeg op zeker ogenblik wel zeven duizend !
Consul Postumius hoorde van deze dingen. Hij vond dit zo ernstig, dat hij de Senaat inlichtte. Deze besloot tot een nader onderzoek. Het kwam tot een proces en het gevolg was dat de feesten verboden werden. Van de zeven duizend beklaagden werd een groot aantal ter dood veroordeeld. Helemaal uit te roeien bleek het kwaad echter niet. Een paar jaar na het proces werd een nieuw onderzoek ingesteld. Toen werden nog eens drie duizend mensen veroordeeld. Ten gevolge van de grote rijkdommen die Rome toevloeiden, was er een sterke neiging tot overdreven weelde ontstaan. De Oppische Wet, die tijdens de Punische Oorlogen was aangenomen en die bepaalde luxe-uitingen bij de vrouwen verbood, werd afgeschaft.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer