WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Poolgebieden

De magnetosfeer

Om dit te verduidelijken keren we terug naar ons voorbeeld met de sinaasappel. Stel je een sinaasappel voor, vrij zwevend binnen een speelgoedballonnetje. Drukken we nu met twee vingers (elk aan één kant) de ballon bovenaan en onderaan zover in, dat onze vingertoppen op respectievelijk de noordpool en de zuidpool van de sinaasappel komen te rusten, dan krijgt de ballon een vorm die redelijk goed overeenstemt met wat we de magnetosfeer (zie middenste foto) van de aarde noemen. Deze magnetosfeer vormt een soort schild om onze planeet heen. De term ‘schild’ wekt de indruk dat wij van buitenaf op de één of andere manier worden bestookt met projectielen. In feite is dat ook zo. De zon blaast namelijk voortdurend materie van zich af. Men spreekt dan ook over de zonnewind, een continue stroom van elektrisch geladen deeltjes, die in alle richtingen de wereldruimte worden ingestuurd, dus ook in de richting van onze aarde.
Bij uitbarstingen op de zon kan die stroom een zeer hoge intensiteit bereiken. Het aardoppervlak zou voortdurend aan deze vorm van bombardement blootstaan, indien het niet door die magnetosfeer voor een groot stuk werd beschermd. Zoals we weten zijn magnetisme en elektriciteit zoiets als broer en zus. De beweging van elektrisch geladen deeltjes wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een magneetveld. Dit is ook zo in de ruimte rond onze aarde, waar de elektrisch geladen deeltjes uit de zonnewind als het ware stuiten op de magnetische ‘omheining’ die onze planeet bezit. Er zijn maar twee plaatsen waar deze omheining de deeltjes toestaat om door te dringen tot in de atmosfeer van onze planeet, en die twee plaatsen zijn de poolgebieden. Enkel daar zien die zonnedeeltjes de kans (zie ons voorbeeld met de ingedrukte ballon) om in aanraking te komen met aardse materie, namelijk de gassen waaruit onze dampkring bestaat. Die wisselwerking tussen zonnematerie en aardmaterie tovert ons de fascinerende en kleurrijke lichteffecten voor die we samenvatten onder de noemer poollicht.
Wij spreken in dat verband meestal over het ‘noorderlicht’. Wanneer wij dit verschijnsel waarnemen, doet het zich altijd in noordelijke richting voor, omdat daar voor ons de dichtste pool ligt. Maar rondom de zuidpool spelen zich ook dergelijke natuurkundige processen af en daar spreken we over ‘poollicht’.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer