WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Dier - algemeen

De maki's of lemuren van Madagascar

De maki's (zie foto : ringstaartmaki's) leven uitsluitend in Madagascar. Het zijn halfapen. De maki's waren vele miljoenen jaren geleden de enige tot dan ontwikkelde apen en de heersers van het bos. Ze zijn nauw verwant aan de halfapen van Afrika, zoals de galago en de potto. Ze zijn ook verwant aan de in Azië levende lori. De thans op Madagascar levende maki's zijn verdeeld in drie families, die in totaal 21 soorten tellen. De meeste maki's hebben een aap-achtig uiterlijk en de afmetingen van een huiskat. Ze hebben een lange staart en een vossensnuit. De dwergmuismaki echter is ongeveer zo groot als een jonge rat.
De indri is de grootste van de maki's. Hij is ongeveer 75 cm lang met als kleuren zwart en wit. De indri leeft in familiegroepen in de wouden van het oosten van Madagascar. De jonge indri's worden geboren in november of december. Na de geboorte worden ze door hun moeder gedragen. De indri leeft hoog in de bomen. Vandaar dat men hem eerder hoort dan ziet. In de vroege morgen neemt hij hoog in de takken een zonnebad. De indri wordt helaas steeds zeldzamer.
De maki's van tegenwoordig wijken vermoedelijk slechts in geringe mate af van hun voorouders. Ze bezitten echter ook enkele eigenschappen die zich bij de hogere primaten hebben ontwikkeld. De maki's bezitten bijvoorbeeld, zij het in beperkte vorm, reeds bepaalde hersenkwabben (lobus temporalis), die bij de apen en de mens tot sterke ontwikkeling zijn gekomen.
De maki's bezitten niet het gezichtsvermogen om perspectief te zien, zoals de hogere primaten dat hebben en evenmin kunnen ze kleuren waarnemen. Het reukvermogen is echter hoog ontwikkeld en speelt een belangrijke rol bij de paring.
Er zijn in totaal zestien soorten echte maki's en katmaki's. Hun kleuren variëren van helder kastanjebruin via verschillende nuances grijs en bruin tot zwartwit. De bonte maki of vari leeft in de bossen langs de noordkust van Madagascar. Hij heeft een zwart en wit gekleurde pels. Hij is 's morgens vroeg en in de schemering actief. De bonte maki is net als veel andere maki-soorten in aantal achteruit gegaan doordat de hoge bomen, waarin hij leeft, zijn gekapt. De ringstaartmaki of katta ziet men het meest in dierentuinen. Hij leeft in tamarindebomen, maar komt ook wel op de grond. Deze maki is overdag actief. De ringstaartmaki heeft in tegenstelling tot de aan hem verwante apen een buitengewoon korte voortplantingsperiode. De wijfjes zijn één maal per jaar een halve dag vruchtbaar. De mannetjes maken bij hun gevechten om de vrouwtjes gebruik van hun opvallend gestreepte staarten. De mannetjes wrijven hun staart langs de reukklieren aan hun voorpoten en zwaaien daarna met hun staart agressief in de richting van mededingers.
De sifaki is één van de grotere makisoorten. Hij is een dagdier en kan uitstekend springen. De pels van de sifaki is gebroken wit met een chocoladebruine tekening op kop en poten. De sifaki wordt net als de indri steeds zeldzamer. Ook het vingerdier (zie foto) of aye-aye neemt snel in aantal af. De aye-aye verschilt zozeer van de overige maki's, dat men hem in een aparte familie heeft ondergebracht. Hij lijkt meer op een knaagdier dan op een aap. Hij heeft de snijtanden van een knaagdier. Ze staan schuin, groeien steeds door en hebben aan de binnenkant geen glazuur.
De aye-aye valt het meest op door zijn lange, benige vingers. De derde vinger van zijn voorpoten is bijna zo dun als een draad. Hij klopt op zoek naar keverlarven met deze lange en dunne middelvinger tegen een boomstam. Hij luistert met zijn grote oren naar de geluiden van de larven in de stam en trekt de schors er met zijn lange snijtanden af, om een gat in de stam te maken. Daarna trekt hij de larven met zijn lange vingers uit het gat. De aye-aye is een zuiver nachtdier. Overdag komt hij niet in beweging.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer