W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Marcus Maximianus

Maximianus, Marcus Aurelius Valerius, bijgenaamd: Herculius (gest. Marseille 310), Romeins keizer in het Westen, Illyri�r uit Sirmium, klom in het leger op tot bevelhebber. Hij werd in 285 door zijn vriend Diocletianus tot caesar (onderkeizer) benoemd, sloeg in Galli� de Bagaudes, opstandige boeren, neer en werd in 286 tot augustus (opperkeizer) verheven. Hij streed in Galli� bij de Rijngrenzen tegen de Franken, Alamannen en Bourgondi�rs; de afscheiding (286) van een Britannisch keizerrijk onder Carausius kon hij echter niet verhinderen. Bij de nieuwe verdeling van het rijk in 293 beperkte Maximianus zich (met Milaan als residentie) tot Itali�, Spanje en Africa; zijn schoonzoon Constantius Chlorus werd als caesar van Galli� en Britanni� aangesteld, met als residentie Trier.
Tegelijk met Diocletianus deed hij onder pressie afstand van de regering (305); Constantius Chlorus volgde hem op als augustus in het Westen, met Valerius Severus als caesar. Op verzoek van zijn zoon Maxentius aanvaardde hij na Chlorus' dood (306) de regering nogmaals en steunde Maxentius tegen de nominale 'wettige' augustus Severus (306-307). Door een bondgenootschap met beider concurrent, Chlorus' zoon Constantijn, aan wie hij zijn dochter Fausta tot vrouw gaf, versterkte hij zijn positie. Intussen had hij onenigheid met Maxentius gekregen; hij werd gedwongen zich uit Rome naar Galli� terug te trekken (307).
Op het congres in Carnuntum (308) deed Maximianus onder druk van Diocletianus weer afstand van zijn waardigheid. Toen Constantijn op een veldtocht tegen de Franken was, nam hij echter weer de keizerstitel aan (309). Constantijn trok op tegen Arles, waar Maximianus zich gevestigd had. Maximianus vluchtte, werd in Massilia belegerd en gedwongen zich over te geven. Enige tijd later pleegde hij zelfmoord of werd, wat waarschijnlijker is, op bevel van Constantijn vermoord (310).
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be