W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Margaretha van Oostenrijk

of Margaretha van Savoye (Brussel 10 jan. 1480 - Mechelen 1 dec. 1530), hertogin van Savoye, landvoogdes van de Nederlanden, was de enige dochter van keizer Maximiliaan I en van Maria van Bourgondi�. Na de dood van haar moeder kwam zij, hoewel slechts twee jaar oud, ter bezegeling van het verbond met Lodewijk XI, als verloofde van de dauphin (de latere Karel VIII) aan het Franse hof te Amboise. In 1491 echter trad Karel in het huwelijk met Anna van Bretagne en Margaretha werd in 1493 bij de vrede van Senlis aan haar vader teruggegeven. Twee jaar later huwde zij Johan van Castili�, de troonopvolger van Spanje. Eerst op 3 april 1497 werd dit huwelijk te Burgos voltrokken. Johan overleed nog hetzelfde jaar en in 1499 keerde Margaretha naar de Nederlanden terug. Op 28 nov. 1501 huwde zij met Philibert, hertog van Savoye, maar zij verloor haar tweede gemaal reeds in sept. 1504. De hertogin keerde naar de Nederlanden terug, waar keizer Maximiliaan (regent na de dood van Filips de Schone) haar op 18 maart 1507 belastte met de landvoogdij. Margaretha leidde vanuit Mechelen, dat nu de werkelijke hoofdplaats van de Nederlanden werd, met ijver en tact de regering van de Nederlanden en van Franche-Comt�, echter steeds begaan met de belangen van de Habsburgse dynastie en wantrouwig tegenover het Franse vorstenhuis.
De eerste jaren van haar regentschap werden beheerst door de strijd met Frankrijk, Gelre en de Friese landen, waardoor de handel en de visserij grote nadelen ondervonden. Margaretha toonde toenadering tot Hendrik VII van Engeland en haar voornaamste succes was de samenkomst van Kamerijk (10 dec. 1508), waar zij als talentvol diplomate grote voordelen voor Habsburg wist te verkrijgen. Spoedig brak de strijd met Frankrijk weer uit: ditmaal verbond Lodewijk XII zich met Engeland (1513). Van deze tegenslag maakte Willem van Cro� gebruik om Margaretha van het regentschap te beroven door de Staten-Generaal te bewegen haar neef Karel (V) meerderjarig te verklaren (1515). Enige jaren leefde zij teruggetrokken. Toen Karel naar Spanje moest vertrekken, zocht zij toenadering tot zijn tante om de dynastieke belangen te behartigen; op 24 juli 1518 werd zij feitelijk, op 1 juli 1519 ook in naam in de landvoogdij hersteld. Voortaan behartigde zij weer de belangen van Habsburg; een van haar successen was de verkiezing van Karel V tot keizer (1519). Dit betekende hervatting van de oorlog met Frankrijk, waarbij Doornik en het Doornikse definitief voor de Nederlanden werden gewonnen en de Franse koning de suzereiniteit over Artesi� verloor (1526). Ook Friesland, Utrecht en Overijssel onderwierp Margaretha aan de Habsburgers. Door haar samenkomst met de koningin van Frankrijk bewerkte zij de Damesvrede (3 aug. 1529), waarbij Frans I afstand deed van alle aanspraken op Vlaanderen en Artesi�. De laatste tien jaar liet Karel V haar het gehele bestuur over. Zij leidde dit, steunend vnl. op rechtsgeleerden uit Savoye (Gattinara, Carondelet en vele anderen) en op Nederlandse edelen (Hoogstraten). Meer dan vroeger was zij waakzaam voor de belangen van de Nederlanden, zo o.a. in de kwestie van steun aan Christiaan II van Denemarken, die zij niet hielp (al was hij een verwant), om de Hollandse koopvaardij niet te schaden. In vele opzichten was haar regering een tijd van rust en welvaart voor de Zuidelijke Nederlanden. Als persoon staat Margaretha zeer hoog aangeschreven, door haar zelfstandig karakter, opofferende plichtsbetrachting en intelligentie. Zij heeft ook de opvoeding van Karel V en zijn broers en zusters gedurende de eerste tijd geleid. Zij beschermde de kunst en de letteren en baande aldus de weg voor de doorbraak van de renaissance in de Nederlanden.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be