W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Margaretha van Parma

(Oudenaarde eind juli 1522 - Ortona 18 jan. 1586), landvoogdes van de Nederlanden, onwettige dochter van keizer Karel V en Johanna van der Gheynst, werd opgevoed te Brussel onder toezicht van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije. Zij was eerst gehuwd met Alexander de' Medici (1536) en na diens dood (1537) met Ottavio Farnese (1538). Zij woonde te Parma en te Rome, totdat Filips II haar in 1559 tot landvoogdes benoemde. In het algemeen niet zeer zelfstandig, schikte zij zich naar de raadgevingen van kardinaal Antoine Perrenot du Granvelle, totdat zij hem ervan verdacht haar dynastieke belangen (het huwelijk van haar zoon, Alexander Farnese, met een Oostenrijkse prinses en de teruggave van Piacenza) niet gesteund te hebben bij de koning. Na het vertrek van de kardinaal (1564) kwam zij onder invloed van de edelen, die door hun ingrijpen in het bestuur de wanorde in het land deden toenemen. De oprichting van het Eedverbond der Edelen, het aanbieden van hun smeekschrift, de terugkeer van vele bannelingen, de steeds drukker bijgewoonde hagepreken en de Beeldenstorm vervulden de landvoogdes met angst en dwongen haar tot toegevingen. Op 23 aug. 1566 sloot zij een akkoord met de leiders van het Eedverbond, waarbij zij een beperkte toelating voor de predikaties gaf, terwijl de edelen beloofden het volk te kalmeren. De verontwaardiging over de Beeldenstorm deed het getij keren. Voortaan krachtdadig gesteund door Peter Ernst von Mansfeld, Noircarmes, Arenberg en Megen, slaagde Margaretha erin de rust te herstellen. Ingevolge de zending van Alva, hertog van Alva, een ongelukkige en overbodige maatregel, vroeg en verkreeg de regentes ontheffing uit haar ambt. Op 30 dec. 1567 vertrok zij naar Itali�. In 1580 zond Filips II haar terug naar de Nederlanden om er samen met haar zoon Alexander Farnese Parma, die op dat ogenblik landvoogd en militair overste was, het bewind in handen te nemen. Alexander weigerde een beperking van zijn macht te aanvaarden. Margaretha bleef nog tot 1583 in de Nederlanden, daarna vestigde zij zich in Itali�.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be