W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Maria de M�dicis

(Florence 26 april 1573 - Keulen 3 juli 1642), koningin van Frankrijk, was een dochter van Francesco I de'M�dicis, groothertog van Toscane, en huwde 16 dec. 1600 Hendrik IV van Frankrijk. Na diens dood (1610) werd zij regentes voor haar zoon Lodewijk XIII. Maria was zeer heerszuchtig en had grote politieke ambities, zonder veel bekwaamheid op politiek gebied te bezitten. Haar tot bigotterie neigende vroomheid deed haar steeds ��n lijn trekken met Spanje en de curie, ook als het Franse belang daarmee in het geheel niet gediend was. Haar gunstelingen, onder wie vele Italianen, verrijkten zich op schandelijke wijze. Dit gold vooral voor Concini, die een belangrijke machtspositie ging innemen. Ook Maria zelf droeg het hare bij tot het ontstaan van een financi�le noodtoestand door haar weelderige hofhouding en haar grootscheeps mecenaat (na 1615 bouw van het Palais du Luxembourg). Al spoedig kwam het tot ernstig verzet van de prinsen van den bloede, vooral Cond�, en de hoge adel tegen haar regime. Ook de hugenoten roerden zich. Er ontstond een toestand van binnenlandse strijd en anarchie. In 1614 riep Maria de Staten Generaal bijeen, die, om aan de anarchie een eind te maken, een sterk koningschap voorstond. In 1616 werd het verzet van Cond� en zijn aanhang gebroken. In 1617 maakte Lodewijk XIII door een soort staatsgreep een eind aan de heerschappij van zijn moeder. Zij werd eerst in haar paleis, later te Blois onder strenge bewaking gesteld. Samen met haar kwam Richelieu, die sinds enige jaren haar gunsteling was, ten val. In febr. 1619 ontsnapte Maria, waarna zij in verbond met de hoge adel en haar jongere zoon Gaston d'Orl�ans de wapenen tegen Lodewijk XIII opnam. Richelieu wist echter te bemiddelen, waardoor bij de Vrede van Angoul�me (30 april 1619) het gevaar van een burgeroorlog werd bezworen. Wel nam de partij van Maria nog eens de wapenen op, maar onmiddellijk daarop kwam er weer een verzoening tot stand (Verdrag van Angers, 10 aug. 1620).
Inmiddels was Richelieus ster gerezen en weldra mocht ook Maria, die eerst nog door Lodewijk XIII op een afstand was gehouden, naar het hof terugkeren. Haar mecenaat uitte zich in grote opdrachten aan o.m. Peter Paul Rubens. Tijdelijk kreeg zij weer grote macht, maar naarmate Richelieu, die in 1624 minister was geworden, aan invloed won, ontstond een verwijdering tussen hem en Maria, welke ten slotte een hofpartij om zich heen had die het in alle opzichten met Richelieus politiek oneens was. Bijna was het Maria gelukt Richelieu ten val te brengen, toen de rollen plotseling omgekeerd werden: Maria zag zich gedwongen te vluchten (1631). Zij ging met Gaston van Orl�ans naar Brussel, waar zij tegen Lodewijk XIII en Richelieu bleef intrigeren. Zij kreeg echter onenigheid met Gaston en bezorgde de regering te Brussel, die aanvankelijk gemeend had politiek profijt van haar aanwezigheid te kunnen trekken, alleen maar last.
In 1638 ging Maria naar de Republiek, waar zij overal met groot eerbetoon werd ontvangen. Een Nederlandse missie werd naar Parijs gezonden om te pogen moeder en zoon weer te verzoenen, maar werd zeer onvriendelijk ontvangen. Maria ging vervolgens naar Engeland, waar zij de eerste stappen deed om een huwelijk tussen een dochter van koning Karel I en de latere stadhouder Willem II te bewerkstelligen.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be