W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Maria Tudor van Engeland

bijgenaamd: de Katholieke of de Bloedige (Eng.: Bloody Mary) (Greenwich 18 febr. 1516 - Londen 17 nov. 1558), koningin van Engeland van 1553 tot 1558, uit het Huis Tudor, was een dochter van Hendrik VIII en Catharina van Arag´┐Żn. Toen haar vader zich van Catharina liet scheiden, werd Maria door hem als bastaard bestempeld. Bovendien werd ze van haar moeder afgezonderd. Na de dood van Anna Boleyn, Hendriks tweede echtgenote, werd Maria weer in genade aangenomen. Later betreurde zij dat ze met Hendriks voorwaarden, nl. erkenning van haar vader als hoofd van de Engelse Kerk en het accepteren van haar bastaardstatus, akkoord was gegaan. Maria, die altijd trouw rooms-katholiek was gebleven, bleef in het geheim haar geloof belijden. Ook tijdens de regering van haar stiefbroer Eduard VI werd haar het leven zeer moeilijk gemaakt.
Na het overlijden van Eduard en de negen dagen durende regering van Jane Grey werd Maria koningin. Het volk was aanvankelijk op haar hand en van haar zijde betoonde zij de eerste maanden gematigdheid in haar optreden jegens haar vroegere vijanden en het protestantisme. Reeds tegen het eind van 1553 begon zij, na zich te hebben verzekerd van de steun van haar neef, keizer Karel V, maatregelen tot herstel van het rooms-katholicisme te nemen, terwijl een huwelijk met Karels zoon Filips II werd voorbereid. De overeenkomst die naar aanleiding van het voorgenomen huwelijk tussen Maria en Filips II werd gesloten, bepaalde dat Filips koning van Engeland zou heten, maar geen persoonlijke macht zou krijgen en ook van de opvolging uitgesloten zou blijven.
Wel zouden de kinderen uit het huwelijk het recht van opvolging hebben. Men wist dat Maria in politiek opzicht zeer onzelfstandig was en Filips wilde huwen om steun te vinden bij haar streven het rooms-katholieke geloof in Engeland weer de suprematie te geven. Het Spaanse huwelijk stuitte dan ook op ernstig verzet. Onder leiding van Thomas Wyatt en de vader van Jane Grey brak een opstand uit. Na de onderdrukking daarvan huwde Maria met Filips (25 juli 1554; Filips bleef achttien maanden in Engeland); daarna begon de hevige vervolging van de protestanten, waaraan Maria haar bijnaam te wijten heeft en waarvan de grondlegger van de Anglicaanse Kerk, Thomas Cranmer, het slachtoffer werd. Voor het overige bleek zij echter weinig te voelen voor Engelands deelneming aan de oorlog van Spanje tegen Frankrijk, die ook het parlement niet wenste. Filips had Maria echter uitsluitend gehuwd om Engeland tot bondgenoot te krijgen. Tijdens een kortstondig verblijf in Engeland in het voorjaar van 1557 wist hij Maria een oorlogsverklaring aan Frankrijk af te dwingen (dit was de laatste keer dat zij haar gemaal terugzag; het huwelijk bleef kinderloos). Het protestantisme was in Maria's ogen zo'n gruwel dat zij geen mededogen jegens de aanhangers ervan kende. Ten opzichte van persoonlijke vijanden en zuiver politieke tegenstanders betoonde zij zich uiterst lankmoedig.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be