W ORLD E XPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
     

Rubriek : Historische figuren

Maria van Bourgondi�

(Brussel 13 febr. 1457 - Brugge 27 maart 1482), hertogin van Bourgondi�, Brabant, Limburg en Luxemburg, gravin van Vlaanderen, Artesi�, Holland, Zeeland, Henegouwen en Namen, enige dochter van Karel de Stoute en Isabella van Bourbon, nam na de dood van haar vader (5 jan. 1477) het bewind in zijn erflanden over, waar zij werd geconfronteerd met de ontevredenheid van haar onderdanen over het oorlogszuchtig en centralistisch beleid van haar vader en met de bedreiging van de Franse koning Lodewijk XI om Bourgondi� en het zuidoosten van de Nederlanden in te palmen. Door toekenning van het Groot Privilege (11 febr. 1477) verkreeg Maria financi�le en militaire steun van de Staten-Generaal. Ook moest zij, om tegemoet te komen aan het particularisme, aan verscheidene gewesten en steden eigen keuren verlenen en toezien hoe Karel de Stoutes trouwe raadgevers Hugonet en Humbercourt te Gent op beschuldiging van hoogverraad werden onthoofd. Op 19 aug. 1477 trouwde Maria met Maximiliaan van Oostenrijk, waardoor er een einde kwam aan haar korte persoonlijke regeerperiode (waarin zij haar aanspraken op Gelderland niet had kunnen verwerkelijken) en meteen de Franse dreiging het hoofd geboden kon worden. Zij stierf aan de gevolgen van een val van haar paard tijdens een valkenjacht. Zij werd begraven in de O.-L.-Vrouwekerk te Brugge, waar in 1979 haar graf werd ontdekt.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be