WORLDEXPLORER     

Siteoverzicht
Email
Homepage
    

Rubriek : Historische figuren

Marnix Gijsen

Gijsen, Marnix, pseudoniem van Jan-Albert Goris (baron sedert 1975) (Antwerpen 20 okt. 1899 - Lubbeek 29 sept. 1984), Belgisch Nederlandstalig schrijver, doctor in de geschiedkundige en zedenkundige wetenschappen (Leuven 1925), was ambtenaar en verbleef te New York als Belgisch Commissaris voor de Informatie (1941-1964) en gevolmachtigd minister (1959-1964). Na de Eerste Wereldoorlog was hij een van de belangrijkste dichters van de expressionistische Ruimte-groep, met laconieke gedichten ( 'anekdoten'), waaruit een sterk ethisch besef sprak. Sedert het einde van de jaren twintig was hij zeer actief als publicist, vooral met opmerkelijke poŽziekronieken en essayistische reisliteratuur.
Te New York in de Tweede Wereldoorlog bevrijdde hij zich van een innerlijke crisis: de eenmaal strijdende katholieke schrijver brak met de geloofs- en morele waarden van zijn jeugd en vond een rationalistisch-stoÔcijnse levenshouding ten opzichte van een pijnlijk, ongerijmd en toch levenswaard bestaan. Hij legde zich toe op het schrijven van romans en novellen en veroverde snel een groot publiek na het succes van zijn eerste roman, Het boek van Joachim van Babylon (1947), die, op het gegeven van het bijbels Suzannaverhaal, het symbolisch relaas van een mislukt huwelijk en de bekentenis van een nieuw verworven levensinzicht bracht. Jaar na jaar verschenen van hem korte romans en verhalen, waarvan Goed en kwaad (1951), Klaaglied om Agnes (1951), De diaspora (1961), Het paard Ugo (1968) en De kroeg van groot verdriet (1974) de opmerkelijkste zijn. Veel van zijn boeken zijn afrekeningen met het verleden en confrontaties tussen de non-conformist en gevoelsmens en de maatschappij in Europa en de Verenigde Staten, geŽngageerd en onmachtig, gekruid met een schampere humor en veelal ironisch aangewende citaten, geschreven in een heldere, beheerste en intelligente taal. In 1974 werd hem de Prijs der Nederlandse Letteren toegekend.
 


Klik hier om deze pagina als je startpagina in te stellen !

Google
 
Web www.worldexplorer.be
www.infoblog.be
© 2006 - WorldExplorer

Bezoek ook: www.infoblog.be
Meer weten over gezondheid? --> http://gezondheid.infoblog.be
Meer weten over huisdieren? --> http://huisdieren.infoblog.be